.:: Parafia w Lipnicy Wielkiej pw. Nawiedzenia NMP ::.

Rotator banerów

Część I

Za dusze:

Jana Michalika, Anny żony i Marii córki
Piotra Michalika, Zofii żony i Jana syna
Stanisława Olesia i Aleksandry żony
Józefa Bulandy, Ludwiki żony i Józefa syna
Mikołaja Sowy, Anny żony i zmarłych z rodzin Bulandów i Sowów
Franciszki Bulanda
Władysława Bulandy
Michała Szufryna
Piotra Gajewskiego i Wiktorii żony
Jana Zielenia, Zofii żony i zmarłych z rodziny Zieleniów
Leonardy i Stanisława Samborskich
Wawrzyńca Ślipka i Ludwiki żony
Michała Nowaka i Julii żony
Wojciecha i Franciszka Ślipka
Stefana Szewczyka i Bronisławy żony
Stefana Ślipka
Eugeniusza Szewczyka
Marii Pociecha
Jana Jurka, Karoliny żony, Jana syna i Emilii żony
Czesława Orzechowskiego
Władysława Cisowskiego
Jana Łatki Józefy żony i Marii córki
Franciszka Kawki
Józefa Pawlika i Marii żony
Jana Turka i Marii żony
Wandy i Józefa Nowak, Józefa syna
Marii i Stanisława Dziedzic, Norberta syna
Bronisława Bulandy, Anny żony, Marii córki Władysława i Zbigniewa syna
Stanisława Jurka
Wawrzyńca Jurka i Emilii żony
Bronisławy Niemiec
Piotra Kwarcińskiego
Stanisława i Alicji Kwarcińskiej Kazimierza wnuka
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Edwarda Wilka
Marii Józefa Bernarda Mariana Mieczysława Artura Antoniego Smoleniów
Wiktorii Michała Zofii Jana Śpiewaków
Marii i Wojciecha Jastrzębskich
Krystyny Mieczysława Zbigniewa Babiec
Stefanii i Stanisława Wróbel
Tadeusza Kachla
Jana Bulandy, Julii żony i ich dzieci
Adama Bulandy i Kryspina syna
Karola Ślipka i Juli żony
Bronisława Frydy, Bronisławy żony, Rocha syna i Marii żony
Ryszarda Frydy i Henryki żony
Genowefy Lach, Kazimierza męża i Genowefy córki
Anny Brzóska Mieczysława i Bronisława męża
Wiktorii Wrona Aleksandra i Bogumiła syna
Andrzeja Gad
Józefa i Janiny Zięcina
Stanisława Weroniki Schabowskich Józefa i Stefana syna
Jana i Walerii Wesołowicz Andrzeja i Wiesława synów oraz Genowefy córki
Józefa Ojczyk
Tadeusza Sowy
Zofii Śliwa
Krystyny Ledniowskiej
Stanisława i Marii Ciwińskich, Janusza syna
Leopolda Dulęby
Jana i Heleny Ślipek
Stanisława i Wiktorii Ciwińskich
Stanisława Głąbia, Zenona syna i Antoniego wnuka
Ewy i Jana Jamróz
Emilii i Hieronima Rutkowskich, Zdzisława syna
Jerzego Korus
Stanisława Leśniak
Katarzyny Suskiej
Michała i Anny Olszyńskich
Wojciecha i Anny Głąb Stanisława i Kazimierza syna
Józefa Bulandy, Walerii żony Stefana i Zdzisława syna
Wiktorii Bulanda
Stefana Piękosia i Wiktorii żony
Czesława Sejuta
Aleksandra i Marii Golonka
Władysława i Rozalii Wielgus i zmarłych z rodzin Lachów i Wielgusów
Rozalii i Stanisława Piękosia, Stanisława syna
Jana i Agnieszki Mielech
Tadeusza Sięki
Stanisława Piękosia
Stanisława Gryzło
Józefa Bulandy Józefy siostry i zmarłych z rodziny
Ferdynanda Kuzery i Józefa syna
Jana Kantego Kuzery i zmarłych z rodziny
Marii i Stanisława Dziedzic
Ferdynanda Kuzery, Józefa syna i zmarłych z rodziny Kuzerów i Sowów
Mieczysława Olszyńskiego
Jana i Zofii Gębarowskich, Heleny córki
Stanisława Gębarowskiego, Genowefy żony i Krzysztofa syna
Kazimiery Bochenek
Włodzimierza i Józefa Łatki
Anny i Jana Łatki
Piotra Gajewskiego i Wiktorii żony
Krystyny Poznańskiej
Stanisława Byczka i zmarłych z rodzin Byczków Dudków Jesieniów
Wioletty Pypno
Janiny Wrona
Aleksandry Sokół
Genowefy i Stefana Cygnarowicz
Zofii i Stanisława Turskich
Anny i Jana Bielewicz
Czesława i Stanisława Bielewicz
Stanisławy i Mariana Fyda
Stanisławy i Tadeusza Olchawskich
Julii i Władysława Hotloś
Janiny i Grzegorza Kwiatkowskich
Zbigniewa Króla
Krystyny Grygiel zmarłych z rodzin Fydów i Nowaków
Stanisława Jurka, Wiktorii żony Jana i Józefa syna Stanisława Kantora, Stanisławy żony, Józefa syna
Stanisława Turka i Alicji żony
Jana Wysowskiego
Stanisława Nowaka i Zofii żony
Zofii Policht
Andrzeja Roja, Anny żony i Rafała syna
Mariana Fydy i Stanisławy żony
Piotra Gajewskiego, Wiktorii żony i Jana Kantego Gajewskiego
Zbigniewa Króla
Anny i Marii Ślipek
Heleny Korcyl
Krystyny Grygiel
Jana i Marii Kuzera
Macieja i Bronisławy Czerwień, Stanisława syna
Jan i Bronisławy Kuzera
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Jakuba Głąbia, Wiktorii żony i Wiktorii córki
Jana Zielenia, Zofii żony
Stefana Łatki Stanisławy i Bronisławy żony, Stanisława syna
Andrzeja Sternala Bronisławy i Heleny córki Wawrzyńca Jana i Piotra syna
Jana Julii Honoraty Michalik
Rudolfa i Jerzego Michalik
Bogumiły Niedźwiedź
Janiny Molinek
Jana i Heleny Mokrzyckich
Stanisława i Bronisławy Wielgus
Mariana Wielgusa
Józefa i Józefy Ligęza
Jana i Henryki Turek
Stanisława Zielenia i Wandy żony
Adama Cisowskiego i Eleonory żony
Jana Cwajne, Marii żony i Bogusława syna
Zbigniewa Szafrańskiego
Jana Żarowskiego
Franciszka Żarowskiego i Alicji żony
Stefana Taraska, Emilii żony i Zbigniewa syna
Mieczysława Garguli
Rozalii i Antoniego Skrobiś i ich dzieci
Emila Stawarza, Stefanii żony, Stanisława syna i Janiny córki
Adama Legutko
Stanisława Bulandy, Anny żony Władysława i Zbigniewa syna
Romana Górskiego i Marii żony
Bronisława Furtaka, Wiktorii żony i Andrzeja syna
Marii i Ludwika Jurkiewicz
Jana i Krystyny Górskich
Józefa Olszyńskiego, Marii żony, Mieczysława syna i Andrzeja wnuka
Edwarda Olszyńskiego i Danuty żony
Wojciecha Martuszewskiego, Janiny żony i Władysława syna
Józefa Turka
Piotra Katarzyny Michała Turka
Jakuba Głąbia, Wiktorii żony i Wiktorii córki
Zdzisława Garbowskiego
Michała Gajewskiego, Marii żony Michała Józefa i Ryszarda syna
Józefa Gawlika i Rozalii żony
Józefa Malińskiego i Władysławy żony
Jana Kantego Gucwy, Kazimiery żony i Bernadety córki
Florentyny Gucwa
Andrzeja Różyckiego, Julii żony i Gabriela syna
Moniki Grabowskiej
Zygmunta Waligóry
Stanisława Szafrańskiego
Franciszka Szafrańskiego
Izabeli i Adolfa Wojtaczka
Katarzyny i Piotra Turek
zmarłych z rodzin Stępków Kankowskich Mazurkiewiczów i Naściszewskich
Stanisława i Wandy Zięba Aleksandra i Czesława syna, Mieczysławy córki
Jana Jurka, Aleksandry żony i Władysława syna
Franciszka Kolata, Heleny żony, Mieczysława syna i Wiesława wnuka
Antoniego Krzyżaka, Joanny żony i zmarłych z rodzin Kolatów i Krzyżaków
Bronisława Forystka i Janiny żony
Emilii Sowa
Zenona Pulita
Mieczysława Kolata i Wiesława syna
Jana i Apoloni Wrona, Ludwika syna Romana wnuka
Marii i Józefa Pociecha
Jana Jurka i zmarłych z rodziny
Eugeniusza Bulandy, Eleonory żony, Mieczysławy córki i Stanisława syna
Ludwiki Winiarskiej
Julii i Wojciecha Szczechowicz, Mariana, Stanisława, Jana i Tadeusza synów Wojciecha i Tomasza wnuków
Józefa Kuzery
Heleny i Jana Ślipek, Franciszka syna
Czesława Jurka, Ludwiki żony i Mieczysława syna
Marii Głąb
Stanisława Czerwienia, Genowefy żony, Barbary córki i Mariana syna
Władysława Furtaka, Bronisławy żony, Zofii i Krystyny córki, Jana Gada, Stefanii żony, Józefa syna
Władysława Wilka, Eleonory żony i Bronisława syna
Adama Grygla
Franciszka Grygla i Genowefy żony
Jana Biskupa, Marii żony, Stanisława syna i Ewy córki
Józefa Biskupa i Zofii żony
Jana Jurka i Bronisławy żony
Jan Andreasika
Heleny Wilk
Krystyny Olszyńskiej i Stanisława syna
Stanisława Jurka i Anny żony
Jana Sternala i Wiktorii żony
Józefa Sternala i Marii żony
Alfredy Sternal i Józefa męża
Mieczysławy i Andrzeja Sternal
Kazimierza Głąbia
Wojciecha Głąbia, Anny żony Stanisława i Kazimierza syna
Piotra Michała Katarzyny Turek i Józefa syna
Mariana Bochuja
Jana Piotrowskiego, Marii żony, Stanisławy córki i Mieczysława syna
Władysława Tabaszewskiego, Julii żony i Leona syna
Andrzeja Miłkowskiego
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Jana Honoraty Wojciecha Pawła Jurek
Marii Wielgus, Ludwika męża i Alfreda Kantora
Henryka Grucy i Niny żony
Bronisława Leśniaka i Filomeny żony
Antoniego i Anny Gargula, Heleny córki
Jana Wysowskiego i Heleny żony
Stanisława Mroza i zmarłych z rodziny
Stanisława Danka, Józefy żony i Roberta syna
Franciszka i Wandy Cygnarowicz
Witolda Zofii Kasprzyk i zmarłych z rodziny
Zofii i Zygmunta Michalik, Jana syna
Józefa Matusika i Marii żony
Stefana Muchy, Marii żony i Adama syna
Jakuba Nowaka, Julii żony i Ludwika syna
Michała Króla, Marii żony Jerzego i Zbigniewa syna
Andrzeja Nowaka
Lucyny Gucwa
Adama Bulandy i Kryspina syna
Jana Pękały i Ludwiki żony
Jana Muchy
Stefana Hotlosia i Marii żony
Dawida Grygla
Marii i Józefa Lach
Zofii i Tadeusza Lach i Mariana syna
Bronisławy i Jana Wrony Mieczysława i Stanisława syna
Wojciecha i Genowefy Król
Sylwestra Gawrońskiego
Jana i Aleksandry Gawrońskiej
Leszka Gawrońskiego
Wiktorii Jurek i Jana syna
Piotra Skoczeń
Wojciecha Wysowskiego, Zofii żony i Jana syna
Marii Wysowskiej
Władysława Wilka, Eleonory żony i Bronisława syna
Heleny Wilk
Jana Gada, Stefanii żony i Józefa syna
Stanisława Kantora, Stanisławy żony i Józefa syna
Stanisława Wróbla, Kazimiery żony, Marii córki i Jana syna
Kazimierza Głąbia
Mariana Michalika
Małgorzaty Wróbel i zmarłych z rodziny Zieleniów
Grzegorza Bielewicza
Wojciecha Fydy i Zofii żony
Eugeniusza Fydy
Wiesława Wesołowicza
Zenona Duduń i Janiny żony
Józefa Strzesaka
Jana Mroza, Wiktorii żony, Teresy córki, Ryszarda, Krzysztofa i Aleksandra synów, Agaty i Krystyny synowych
Władysława Kosteckiego, Katarzyny żony, Krystyny córki, Jana, Adama i Stefana synów
Jana Zielenia, Julii żony, Stanisława i Pawła synów
Franciszka Kawki, Katarzyny żony i Franciszka syna
Jana i Marii Gnoińskich
Jana i Weroniki Cygnarowicz
Jana Cygnarowicza, Heleny żony, Marii córki, Zofii i Tadeusza Ciurej
Marii i Stanisław Miłkowskich Marii i Józefa Raróg
Krystyny i Piotra Raróg
Antoniego Franciszka i Anieli Miłkowskich Marii Śliwa Klementyny Sawaryn
Marii i Stanisława Kubicy i zmarłych z rodzin Zająców, Brzósków, Olszyńskich i Cięciwów
Marii i Kazimierza Jurek
Marii i Józefa Olszyńskich, Mieczysława i Edwarda syna, Andrzeja wnuka
Juliana Barana, Marii żony, Andrzeja wnuka i Katarzyny wnuczki
Andrzeja Szczepanka
Janiny, Leona, Stanisława i Mariana Ligęzy
Marii, Józefa i Wojciecha Janika
Agnieszki, Zofii i Rozalii Ślipek
Wiesława Króla
Piotra Tokarza
Marii i Ludwika Wielgus i zmarłych z rodzin Jurków i Wielgusów
Marii i Jana Kantego Bulandy i zmarłych z rodzin Olszyńskich i Bulandów
Emilii Abram, Franciszka męża, Stanisława i Marii Ciwińskich Janusza syna
Stanisława i Wiktorii Ciwińskich
Jana i Heleny Ślipek
Ks. Józefa Ciastonia
Leona Janiny Stanisława Mieczysława Genowefy Pawła Józefy Mariana Ligęza
Zofii i Jerzego Oślizło
Jana, Bronisławy, Piotra, Wiktorii, Marii i Jana Kantego Gajewskich
Teresy Kwaśniewskiej
Adama Bulandy, Kryspina syna i zmarłych z rodziny Bulandów
Ludwiki Jana i Władysława Pękała i zmarłych z rodziny
Marii Piękoś
Władysława Wrony, Zofii żony i Władysława syna
Ignacego Nowaka
Antoniego i Józefy Nowak
Władysława i Tekli Ślipek i zmarłych z rodzin Nowaków Ślipków i Łatków
Piotra Łatki Marii żony
Weroniki i Franciszka Kasprzyk
Marii i Józefa Zieleń
Marii i Jana Baczyńskich
Stanisławy i Franciszka Garbowskich
Bronisława Marii i Władysława Rojów
Franciszka Urlika
Józefa Wiktorii Jerzego Motyków
Klementyny Sawaryn
Zofii i Jana Ciwińskich i Zdzisława syna
Krystyny i Stanisława Wojtaczka
Janusza Ćwika
Jana Kantego Janisa, Zofii żony i Mieczysława syna
Stanisława Ćwika
Ignacego Nowaka Stanisława i Zofii Zieleń
Jadwigi i Zdzisława Pawlik
Stefanii Turskiej
Karoliny Turskiej i zmarłych z rodziny Kazimiery Gunia i zmarłych z rodzin Zieleniów Nowaków i Koczanowiczów
Jana Bulandy i Józefy żony
Jana Bulandy, Marii żony i zmarłych z rodzin Bulandów i Danków
Jana Kantego Piękosia, Janiny żony i zmarłych z rodzin Piękosiów i Brzósków
Józefa Turka i Marii żony
Krystyny Mucha
Eugeniusza Głąbia
Franciszka Ludwiki Krystyny Jana i Janiny Gajkowskich
Józefa Turka, Marii żony i za ich dzieci
Jana Gawrońskiego, Aleksandry żony i Leszka syna
Stefana Łatki Bronisławy żony i Stanisława syna
Adama Chruściela
Karoliny i Adama Turskich
Jana Józefa i Pauliny Oleś
Heleny i Edmunda Barkiewicz
Jana Marii Stanisława Zielenia
Ignacego Nowaka
Bronisława Pancerza
Danuty Kołodziej
Stanisława i Kazimiery Grygiel
Józefa Turka
Stefani i Piotra Bulandy
Katarzyny Michała i Piotra Turka
Bronisławy i Ludwika Turskich i zmarłych z rodziny
Adama i Edwarda Ziółko
Zofii i Jana Ciwińskich
Kazimierza Głąbia
Marii i Jana Wielgus, Stanisława syna Tomasza wnuka i zmarłych z rodziny
Janiny Forystek i Mariana męża
Edwarda Tumidajskiego i Wiktorii żony
Zofii i Grzegorza WożniakCzęść II

Za dusze:
:

Józefa Koszyka, Julii żony Bronisława i Józefa syna
Józefa Durałka
Franciszka Kuzery i Julii żony
Janiny Kipiel
Józefa Olesia
Jana Króla i Marii żony
Władysława Koralika i Stefani żony
Stanisława Turskiego i Zofii żony
Stefani Piotrowskiej
Józefa Miłkowskiego
Franciszka i Adeli Nowak, Kazimierza syna
Haliny i Włodzimierza Korcala
Zofii i Michała Budzyn
Eleonory i Stanisława Sowy
Julii Władysława i Franciszka Piękoś
Józefa Wątlikiewicza
Haliny Miłek
Jakuba i Marii Danek
Janiny Żarowskiej i zmarłych z rodziny
Jana i Rozalii Śmiertka
Wiktorii Jurek
Mariana Damasiewicza
Haliny i Jana Ligęzy
Alicji Stanisława Turek
Bronisławy i Piotra Turek
Stanisława Szafrańskiego, Izabeli żony i Sławomira syna
Janiny Żarowskiej
Jana Bulandy, Julii żony, Marii i Haliny córki, Jana syna
Wojciecha Łatki, Marii żony, Włodzimierza syna
Ignacego Nowaka
Wiktorii i Piotra Gajewskich
Wandy i Stanisława Zieleń
Józefa Kożucha
Stefana Kantora
Wandy i Edwarda Mędoń
Stanisława Zenona i Antoniego Głąb
Marii i Józefa Baczyńskich
Stanisława Garbowskiego
Andrzeja Pietruchy, Stanisława i Wandy Zięba, Czesława i Aleksandra syna, Mieczysławy córki
Tadeusza Turskiego, Janiny żony
Marii Stefanii i Stanisława Turskich
Władysława Jurka
Franciszka Adeli i Kazimierza Nowak
Haliny i Włodzimierza Korcala
Franciszka, Józefy Kruk, Stefanii i Zofii córki
Władysława Martuszewskiego
Stanisława Jasińskiego
Stefana Kantora
Józefa Jagielskiego i Antoniny żony
Piotra Bulandy i Julii żony
Heleny Bulanda i Jana syna
Jana Szafrańskiego, Tekli żony i Ludwiki córki
Adama Górskiego i Eleonory żony
Stanisława Kasprzyka
Kazimierza Lacha
Marii i Rocha Fryda
Mieczysława i Anny Brzóska
Marianny Sowa i Franciszka męża
Marii Kuzera i Stanisława męża
Aleksandra Naglaka i Sabiny żony
Adama Ruska
Józefa Bulandy
Mikołaja Szlag i Marii żony
Jana i Zofii Szlag
Jana Garguli Józefy żony Józefa Stefana i Mariana Szlag
Stanisława Olesia i Aleksandry żony
Ludwika Wrony i Romana syna
Marii Stanisława i Marii Wysowskich
Julii Naglak
Władysława Gawlika
Jana Szołdry
Andrzeja Wielgusa
Stanisława Marii Gustawa Lidii Krystyny Bulanda
Stanisława Marii Stanisławy Mieczysława Jadwigi Jurek
Władysława Stanisławy Dariusza Gargula
Marii Głąb
Józefa Ślipka
Jana Grygla i Krystyny żony
Genowefy i Józefa Grygiel
Katarzyny i Michała Krauz
Stanisława Edwarda i Franciszka Grygiel
Wacława i Zygmunta Kruz
Ferdynanda Maciaszka
Moniki Grygiel
Jana Cygnarowicza, Julii żony, Adama syna i Zofii córki
Stanisława Zielenia, Wandy żony i Marii córki
Józefa Hotlosia i Stefanii żony, Marka wnuka
Wacława Hotlosia i Wiktorii żony
Jana Turskiego i Anny żony
Aleksandra Kwaśnika i Bronisławy żony
Jakuba Jurka i Julii żony
Apolinarego Wojciecha i Edwarda Jurka
Anny Pikulińskiej i Sebastiana syna
Jana Bławata i Teresy żony
Józefa Turka i Marii żony
Krystyny Mucha
Franciszka Gajkowskiego, Ludwiki żony i Krystyny córki
Eugeniusza Głąbia
Józefa Turka i Marii żony
Jana Jurka i Karoliny żony
Jana Chramęgi, Karoliny żony
Franciszka Bocheńskiego
Zofii Wójs
Michała Jacaka i Genowefy żony
Juliana Zająca
Piotra Sternala
Pawła Jurka
Józefa i Heleny Jurek
Michała i Wiktorii Łatka
Marii Wojciecha Lesława Marii Krystyny Pociechów
Franciszka Włodarza
Józefa i Apoloni Durałek i Stefana syna
Antoniego Kiełbasy, Marii żony i Jana syna
Alfreda Kantora
Leona Kantora
Filomeny i Józefa Florek
Ks. Władysława Kantora
Honoraty Jana Wojciecha Pawła Jurek
Władysław i Wojciecha Poparda
Marii i Ludwika Wielgus
Kazimiery i Stanisława Grygiel i zmarłych z rodzin Jurków i Kantorów
Bronisława Furtaka, Wiktorii żony i Andrzeja syna
Wiesławy i Tadeusza Szlag
Stefani i Stanisława Wysowskich
Marii Rozalii i Marcina Popardowskich
Rozalii Lach
Zofii i Adama Jasińskich
Marii i Andrzeja Michalik
Kazimierza Jurka i Marii żony
Jana Barana
Marii Pych
Małgorzaty Grochot
Wandy Błażusiak
Józefa Niemca i Wiktorii żony
Karoliny Podobińskiej i Zofii córki
Władysława Niemca
Stanisława Michalika
Eugeniusza Szewczyka
Marii Pociecha
Tadeusza i Tomasz Szczechowicza
Jana Ciwińskiego, Marii żony i Jana syna
zmarłych z rodzin Tabisiów Bulandów i Golonków
Tadeusza Bulandy i Julii żony
Stanisława Furtaka
Wiktorii Sowa
Stanisława Franciszka i Marii Król
Piotra Bulandy i Stefani żony
Jana Barana
Antoniego Nowaka, Stefani żony, Alojzego syna i Stanisławy żony
Wojciecha Zająca, Wiktorii żony i Józefa syna
Sistry Marii Kancji Zając
Jana Gada, Stefani żony i Józefa syna
Władysława Wilka, Eleonory żony i Bronisława syna
Eugeniusza Głąb
Szczepana Głąb i Anny żony
Józefa Turka i Marii żony
Krystyny Mucha
Jana i Bronisławy Żarowskich
Mieczysława Żarowskiego i Małgorzaty córki
Agnieszki i Wojciecha Rusek
Adama Górskiego i Eleonory żony
Jana Kantego Głąb i Stefani żony
Stanisława i Alicji Kwarcińskich
Kazimierza Kwarcińskiego
Anny Piotra i Marii Kwarcińskich
Andrzeja i Katarzyny Langer
Ludwika Prusia
Daniela Zielenia
Jana Jurka Wojciecha i Pawła syna i Marii córki
Ks. Józefa Pyrka
Ks. Zdzisława Sąsiadka
Jana Mędonia
Zbigniewa Ligęzy i córki Ireny Radziak
Stanisława Ćwika i Janusza syna
Juliana Biskupa i Anny żony
Wawrzyńca Ćwika, Walerii żony i Władysława syna Cecylii Wańczyk
Aleksandra Golonki Marii żony
Tadeusza i Tomasz Szczechowicza
Antoniego i Bronisławy Liptak
Jana Wiktorii Marii Franciszka Nowak
Wojciecha Szczechowicza
Julii i Wojciecha Szczechowicz i zmarłych synów i wnuków
Stefana i Heleny Dutkowskich
Piotra Janusa
Tadeusza i Józefy Wysopal
Jana i Marii Kantor
Władysława Śliwy
Jakuba Głąbia, Wiktorii żony i Wiktorii córki
Józefa i Bronisławy Śliwa i ich dzieci
Wojciecha Stawiarskiego, Salomei żony i Tadeusza syna
Bożeny Bielewicz
Stanisława i Grzegorza Bielewicza
Bronisława Śliwy
Leona i Rozalii Gryzło
Zbigniewa Cygnarowicza i Kazimierza syna
Józefa i Wiktorii Bulanda
Andrzeja i Rozalii Bulanda
Piotra i Weroniki Bulanda
Józefa i Stefanii Bulanda
Stanisława i Heleny Bulanda
Jana i Stanisławy Bulanda
Władysława Bulandy
Józefa Mroza
Marii Olechny
Heleny Zachariasz
Heleny Kachel
Bożeny Bielewicz Jana Brzóski Marii żony
Jana Łatki Józefy żony
Jana Jurka i Karoliny żony
Piotra Michalika
Julii Władysława i Leona Tabaszewskiech
Sabiny Aleksandra i Jana Naglak
Józefa Niemca, Wiktorii żony i ich dzieci
Józefa Wrony i Walerii żony
Andrzeja Wrony, Julii żony, Janiny córki i Mariana męża
Stanisława Łatki Janiny żony
Józefa Jurka, Marii żony i zmarłych z rodzin Niemców i Wronów
Franciszka Gajkowskiego, Ludwiki żony i Krystyny córki
Jana Gajkowskiego i Anny żony
Eugeniusza Wojtaczki Anieli żony, Krystyny córki i Stanisława syna
Józefa Włodarza
Karoliny Zięba
Zofii Kosteckiej
Juliana Biskupa i Anny żony
Jana Bulandy, Julii żony, Haliny córki, Franciszka i Jana syna
Jana Różańskiego i Zofii żony
Edwarda Kulig, Kunegundy żony, Wiktorii, Zofii i Marii córki, Franciszka syna
Marii i Władysława Kasprzyk
Marii i Gabriela Bernackich
Anny Zofii i Pawła Kasprzyk
Jan Bulandy
Marii i Jana Kantego Woźniak
Marii i Romana Kasprzyk
Haliny Waniowskiej
Stanisławy Kaczkowskiej
Mariana Huszban
Eleonory i Leona Szafrańskich, Juliana Turskiego i Marii żony
Józefa Piękoś i Bronisławy żony
Piotra Łatki i Marii żony
Mieczysława Żarowskiego i Małgorzaty córki
Edwarda Wilka
Józefa Ludwiki i Ferdynanda Bulandy
Jana Jurka Pawła i Wojciecha syna, Marii córki
Wojciecha Jurka i Józefy żony
Jakuba Głąbia, Wiktorii żony i Wiktorii córki
Stefanii i Józefa Piotrowskich, Stanisława Piotrowskiego, Marii żony i Władysławy córki
Julii i Zygmunta Ruska
Franciszka i Jana Sejuta
Krystyny Ligęza
Stanisława Pacha
Jana Ślipka, Heleny żony i Franciszka syna
Jakuba Drogosia i Julii żony
Jana Ślipka i Apoloni żony
Janiny Wrona
Jana Tumidajskiego i Anny żony
Pawła Tumidajskiego i Józefy żony
Kazimierza Wrony i Julii żony
Kazimierza Wrony
Mariana Forystka i Janiny żony
Jana Hotlosia i Marii żony
Romana Hotlosia i Heleny żony
Józefa Hotlosia, Marii żony, Józefa syna, Zofii i Bronisławy córki
Głąbia, Anny żony, Wiktorii córki
Dominika Damasiewicza
Aleksandry i Władysława Łatki i zmarłych z rodziny
Julii i Pawła Wrony i zmarłych z rodziny
Sabiny Borowik
Janusza Job
Stanisława Danka
Jana Julii i Jerzego Michalik
Bogumiły Niedźwiedź
Janiny Molinek
Karola Ślipka i Julii żony
Zbigniewa Króla
Janiny Żarowskiej
Antoniego Żarowskiego, Marii żony, Juliana syna izmarłych z rodzin Gucwów i Wilków
Józefa Wilka i Ludwiki żony
Stanisława Wilka i Franciszki żony
Jana Gawrońskiego, Aleksandry żony i Leszka syna
Sylwestra Gawrońskiego
Leszka Barana
Jana Dadały i Marii żony
Jana Marii Zofii Jana Henryka Franciszka Stanisława Brzóska
Jana Zofii Pulit i ich dzieci
Julii i Jana Zając, Mieczysława syna
Andrzeja Bronisławy i Marii Żarowskich
Henryka i Stefanii Gad
Marii Jędrzejowskiej
Włodzimierza i Marii Gad
Jerzego Homoncika
Franciszka i Władysławy Zając
Franciszka i Heleny Kuzera i ich dzieci
Zofii Oślizło i Jerzego syna
Franciszka Grygla i Genowefy żony
Zbigniewa Turka
Eugeniusza Głąbia
Andrzeja Olszyńskiego
Stanisława Lewickiego, Zofię żony i Stanisława syna
Natalii Lewickiej
Stanisława Bulandy
Ludwika i Heleny Gawrońskich
Stanisława Emilii Mieczysława Bulandów
Jana i Janiny Bulanda
Jadwigi Żaukowskiej
Stanisława Śliskowskiego
Michała Sowy
Władysława Wilka, Eleonory żony i Bronisława syna
Heleny Wilk
Jana Gawrońskiego, Aleksandry żony i Leszka syna
Sylwestra Gawrońkiego
Jana Gada i Eleonory żony
Bronisławy Gad
Edwarda Wilka
Stanisława Wilka i Franciszka żony
Stanisława Głąbia, Zenona syna, Antoniego wnuka
Józefy i Edwarda Maziarz Józefa Maziarza
Mariana Pisarczyka
Agnieszki Buchla
Mariana i Stanisława Jasińskiego
Franciszki i Stanisława Wronów
Wojciecha i Anny Gruca
Józefa i Zofii Karwaneckich
Krystyny Grygiel
Franciszka i Marii Pachut, Tadeusza, Jana i Józefa syna
Albiny i Ignacego Danek Stanisława i Zbigniewa syna
Bronisława Pacuły
Bogusławy Bukowiec
Joanny Świątek
Leszka Szado
Józefa Niemca i Wiktorii żony
Wandy Błażusiak
Jana Błażusiaka
Karoliny i Zofii Podobińskiej
Stanisławy Skoczeń
Anny i Karola Dutka
Józefa i Zofii Kowalik
Władysława Niemca i Józefy żony
Józefa Semeniuk
Kazimiery Zgama
Ks. Adama Stalmacha
Tomasza Wrony
Józefa Śliwy
Krystyny i Kazimierza Chmielowskich Marka i Kazimierza syna
Anny i Jana Chmielowskich
Marii i Andrzeja Wrony
Ryszarda Oleksak
Adama Ruska
Wiktorii Wielgus
Ireny6 Piechota
Franka Fustera
Wojciecha Ruska, Agnieszki żony i Adama syna
Władysława Ruska
Józefa Danka, Wiktorii żony i Stanisława syna
Kazimierza Chmielowskiego i Krystyny żony
Katarzyny i Bronisława Garbowskich
Jakuba i Wiktorii Głąb
Anny i Władysława Jaworeckich
Agaty i Wawrzyńca Drogoś, Zofii i Jana Jaworeckich
Zofii Jaworeckiej
Katarzyny i Janiny Kolat
Władysława i Józefa Jurek
Sebastiana, Katarzyny i Jana Matusik
Juliana i Marii Matusik, Rozalii wnuczki
Jana Biskupa, Henryki żony
Gustawa Zająca, Stanisławy żony
Stanisława Jana i Marii Zając
Jana i Marii Baczyńskich
Michała i Weroniki Baczyńskich
Marii Kawka-Baczyńskiej
Karola Wrony i Walerii żony
Jana Niemca i zmarłych z rodzin Wronów Jurków Niemców i Tokarzów
Anny i Rudolfa Gniadek
Marii i Aleksandra Golonki
Emilii i Waleriana Lach
Marii Oleksyk
Zofii i Władysława Bartusiak
Ireny i Juliana Prusak
Ks. Józefa Ciastonia
Anny i Władysława Jaworeckich
Bronisławy i Jana Gajewskich
Katarzyny i Janiny Kolat
Agaty i Wawrzyńca Drogoś
Zofii i Jana Jaworeckich, Zofii córki
Janiny i Stanisława Łatków
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Anny i Władysława Jaworeckich i zmarłych z rodzin Jaworeckich, Drogosiów, Głąbiów i Zieleniów
Edwarda Mroza
Jana Nowaka
Józefy i Stanisława Danek
Henryka Grucy i Niny żony
Wojciecha Grucy i Felicji żony
Wiktora i Marii Kruk
Sergiusza i Wiery Kruk