.:: Parafia w Lipnicy Wielkiej pw. Nawiedzenia NMP ::.

Rotator banerów

 

 

 

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:NIEDZIELA
7.00, 9.00, 11.00, 15.00
(w Wielkim Poście o 14.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a po nich Msza święta )


DNI POWSZEDNIE
poniedziałek, środa, piątek: 6.30 i 18.00
wtorek, czwartek, sobota: 6.30


w październiku: 6.30 i 17.00
w sezonie zimowym: 6.30 i 16.00
w maju: 6.30 i 18.00


Dyżur w konefesjonale pełnimy 30 min przed każdą Mszą św.

 

 

 

 

POZOSTAŁE NABOŻEŃSTWA:

Środa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.


ADWENT
Roraty o godz. 6.30


WIELKI POST
Droga Krzyżowa w piątek o 16.00 dla dzieci i dorosłych oraz o 18.00 dla młodzieży.
W niedziele Droga Krzyżowa śpiewana po Mszy św. o godz. 9.00.
Gorzkie Żale o godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

ŻYCIE SAKRAMENTALNE 

 

 

 

 

   

chrzest

CHRZEST
Chrzest to sakrament, który gładzi grzech pierworodny i grzechy przed chrztem popełnione, włącza do wspólnoty Kościoła i otwiera drogę do innych sakramentów. Kilka dni przed chrztem rodzice winni zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterzaparafii, w której mieszkają.
Sakrament Chrztu św. udzielany jest w III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.00. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, a w dniu chrztu przystąpić do Komunii św. i ofiarować ją w intencji dziecka. Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy: ukończyli 16 rok życia, przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania, są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.

 

 

 

 

 

 

 

bierzmowanieBIERZMOWANIE 

Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Przystępują do niego uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiego gimnazjum uczęszczają.
Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez: systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św., korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu (najlepiej przed I piątkiem miesiąca), uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych dla kandydatów do bierzmowania - raz w miesiącu, udział w Nabożeństwie Różańcowym, Roratach, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach i Nabożeństwie Majowym.  

 

 

  

 

 

eucharystia

EUCHARYSTIA

Eucharystia, czyli Najświętszy Sakrament to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Do pełnego uczestnictwa we Mszy św. upoważniają spowiedź i Komunia św.
I Komunia św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie drugiej szkoły podstawowej, w III niedzielę maja. Do tej uroczystości dzieci przygotowują się w ramach katechizacji szkolnej i podczas formacyjnych spotkań - raz w miesiącu. W terminie wyznaczonym przez księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka (nie dotyczy dzieci, które były chrzczone w naszej parafii).
Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. i nabożeństwach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokuta

POKUTA
Pokuta to sakrament, w którym Pan Bóg przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy. Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).
Ze spowiedzi w naszej parafii można korzystać codziennie przed każdą Mszą św.
Aby dobrze się wyspowiadać należy spełnić następujące warunki: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namaszczenie chorych

NAMASZCZENIE CHORYCH
Namaszczenie chorych to sakrament, w którym Chrystus umacnia chorego w cierpieniu, a czasem przywraca mu zdrowie.
Obowiązek poproszenia kapłana, jak najszybciej, ciąży na najbliższej rodzinie chorego. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych. Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, woda święcona, świeca, waciki, woda do popicia dla chorego. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia powinni modlić się wspólnie także domownicy.
Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić: podczas przewlekłej choroby, osobom starszym, przed operacją medyczną, nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.
SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!

 

 

 

 

 

 

 

malzenstwo

MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo to sakrament, w którym chrześcijańscy narzeczeni wobec kapłana i świadków, ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci.
Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Muszą przedłożyć: dowody osobiste, aktualne świadectwo chrztu, świadectwo bierzmowania, świadectwo religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej, świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych oraz spotkań w poradni rodzinnej, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego).
Ponadto mają obowiązek zgłosić się do poradni narzeczonych i odbyć dni skupienia dla narzeczonych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogrzeb

POGRZEB KATOLICKI
Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny. Datę i godzinę pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty: akt zgonu z USC, informację o przyjęciu sakramentów św. /dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami w domu
rodzinnym/, pisemną zgodę na pochówek zmarłego wystawioną przez właściwego ks. proboszcza /jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem naszej parafii/.
Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej
/przyjęcie Komunii św./ jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Bożemu Miłosierdziu - Msza św. w rocz. śm., Msze św., gregoriańskie, „wypominki”.