.:: Parafia w Lipnicy Wielkiej pw. Nawiedzenia NMP ::.

Rotator banerów

Część pierwsza

Za duszę ś.p.:
Piotra Gajewskiego Wiktorii żony
Jana Zielenia Zofii żony i zmarłych z rodziny Zieleniów
Stanisława i Leonardy Samborskich
Marii i Ludwika Jurkiewicz
Krystyny i Jana Górskich
Stanisława Tadeusza Heleny Franciszka Szafrańskich
Katarzyny i Piotra Turek
Izabeli i Adolfa Wojtaczki
Jana Cygnarowicza Julii żony Adama syna Zofii córki
Stanisława Zielenia Wandy żony Marii córki Jana męża Bogdana syna
Józefa Malińskiego Władysławy żony
Józefa Gawlika Rozalii żony
Zdzisława Garbowskiego
Katarzyny Garbowskiej
Michała Gajewskiego Marii żony Ryszarda Józefa Michała syna
Mieczysława Garguli i zmarłych z rodziny
Wawrzyńca Ślipka Ludwiki żony Stefana syna
Michała Nowaka Julii żony
Franciszka i Wojciecha Ślipka
Stefana Szewczyka Bronisławy żony
Eugeniusza Romana Stefana Stanisława Szewczyka
Marii Pociecha
Edwarda Tumidajskiego Wiktorii żony
Mariana Forystka Janiny żony
Michała i Anny Olszyńskich Stanisława i Stefana syna Janiny córki
Wojciecha i Anny Głąb Stanisława i Kazimierza syna
Władysława Koralika Stefanii żony
Jaka Króla Marii żony
Józefa Olesia
Janiny Kipiel
Eugeniusza Bulandy Eleonory żony Mieczysławy córki Stanisława i Czesława syna
Ludwiki Winiarskiej
Jana Bulandy
Wojciecha Niemiec
Bronisławy Niemiec
Czesława Jurka Ludwiki żony Mieczysława syna
Marii Głąb
Stanisława Czerwienia Genowefy żony Mariana syna Barbary i Danuty córki
Zygmunta Michalika Zofii żony Jana syna
Jana i Marii Kuzera
Macieja i Bronisławy Czerwień Stanisława syna
Jan i Bronisławy Kuzera
Jana Michalika Anny żony Marii córki
Piotra Michalika Zofii żony Jana syna
Stanisława Olesia Aleksandry żony
Bronisława Bulandy Anny żony Władysława i Zbigniewa syna Marii córki
Jana Sternala Wiktorii żony Józefa syna Marii żony Mieczysławy córki Andrzeja syna Alfredy córki Józefa męża
Kazimierza Głąb
Stefanii Piotrowskiej
Adama Wolaka Wandy żony
Tadeusza Lach Zofii żony Mariana syna
Marii i Józefa Lach
Jana Wrony Bronisławy żony Mieczysława i Stanisława syna
Rozalii i Władysława Wielgus
Marii i Aleksandra Golonka i zmarłych z rodzin Lachów i Wielgusów
Piotra Turka Katarzyny żony i zmarłe ich dzieci
Wojciecha Głąb Anny żony S tania ława i Kazimierza syna
Mariana Bochuja Zofii żony
Józefa Turka
Piotra Michała Katarzyny Turek
Jakuba Głąb Wiktorii żony i Wiktorii córki
Jana i Heleny Wysowskich Albina syna Tomasza wnuka
Stanisława Mroza Józefy i Bronisławy żony Józefy córki
Stanisława Danek Józefy żony Roberta syna
Edwarda Wilka
Mieczysława Olszyńskiego
Jana i Zofii Gębarowskich Heleny córki
Stanisława Gębarowskiego Genowefy żony Krzysztofa syna
Kazimiery Bochenek
Stanisława Ciwińskiego Marii żony Janusza syna
Leopolda Dulęby
Franciszka Piękosia
Julii i Władysława Piękoś
Eleonory i Stanisława Sowy Józefa syna
Haliny Miłek
Józefa Wątlikiewicza Jana syna
Stanisława i Bronisławę Wielgus
Mariana Wielgusa
Józefa i Józefy Ligęza
Zofii Wróbel
Michała Szufryna
Władysława Bulandy Franciszka żony Stanisława syna
Mikołaja Sowy Anny żony i zmarłych z rodziny Sowów
Józefa Bulandy Ludwiki żony Józefa syna i zmarłych z rodziny Bulandów
Jana Jurka Karoliny żony
Jana Jurka Emilii żony
Józefa Durałka Marii żony
Władysława Cisowskiego
Czesława Orzechowskiego
Jana Łatki Józefy żony Marii córki
Józefa Pawlika
Jana Turka Marii żony
Józefa Bulandy Walerii żony
Zdzisława i Stefana Bulandy
Wiktorii Bulanda
Józefa Koszyka Julii żony Bronisława i Józefa syna
Franciszka Żarowskiego Alicji żony Jana syna Zdzisławy córki jej męża i zmarłych z rodzin Tarasków i Piotrowskich
Zofii i Michała Budzyn
Jana i Walerii Wesołowicz Andrzeja i Wiesława syna Bogumiły córki
Józefa Ojczyk
Tadeusza Sowy
Zofii Śliwa
Krystyny Ledniowskiej
Stanisława i Wandy Zięba Mieczysławy Michaliny i Ireny córki Aleksandra i Czesława syna
Stefana Kantora
Małgorzaty Grochot
Wandy Błażusiak
Józefa Niemca Wiktorii żony
Władysława Niemca
Karoliny Podobińskiej Zofii córki
Jakuba Danek Marii żony Józefa syna
Janiny Żarowskiej
Jana i Weroniki Cygnarowicz
Jana i Heleny Cygnarowicz Marii córki
Tadeusza i Zofii Ciurej
Kazimierza i Marii Jurek
Józefa i Marii Olszyńskich Andrzeja wnuka
Andrzeja Szczepanka
Marii Pych
Józefa i Janiny Zięcina Emilii córki
Stanisława i Weroniki Schabowskich Józefa i Stefana syna
Jana Muchy
Stefana Hotlośią Marii żony
Anny Kita Mariana syna
Piotra Bulandy Julii żony
Heleny Bulanda
Jana Bulandy
Anny i Antoniego Gargula Heleny córki
Bronisława Leśniaka Filomeny żony
Franciszka Włodarza
Józefa Apoloni Stefana Stanisławy Durałek
Janiny Leona Mariana Stanisława Ligęzy
Marii Józefa Wojciecha Janik
Agnieszki Zofii Rozalii Ślipek
Wiesława Króla
Piotra Tokarza
Józefa Wiktorii Jerzego Motyków
Władysława Marii Bronisława Rojów
Klementyny Sawaryn
Franciszka Urlika
Marii Józefa Bernarda Mariana Mieczysława Artura Antoniego Smoleniów
Wiktorii Michała Zofii Jana Śpiewak
Krystyny Mieczysława Zbigniewa Babiec
Teresy i Jana Uryga
Marii i Wojciecha Jastrzębskich
Anny Józefa Grzegorza Janusza Turek
Stefanii i Stanisława Wróbel
Jana Nowaka
Stefanii i Jana Kantego Głąb
Krystyny Głąb
Zofii Policht
Anny Rój
Gustawa Bulandy jego rodziców i siostry
Stanisława i Stanisławy Jurek zmarłe ich dzieci synową
Władysława Stanisławy i Dariusza Gargula
Józefa Ślipka
Marii Głąb
Ignacego Nowaka
Piotra i Wiktorii Gajewskich
Stanisława i Wandy Zieleń
Józefa Kożucha
Karoliny i Adama Turskich
Stanisława Zielenia Wandy żony
Stefana Olchawskiego
Adama Górskiego Eleonory żony
Zbigniewa Ligęzy
Ireny Radziak
Krystyny i Kazimierza Chmielowskich Marka i Kazimierza syna
Anny i Jana Chmielowskich Ireny córki
Marii i Andrzeja Wrony Józefa syna Eleonory żony
Wiktorii Wielgus
Adama Ruska
Józefa Danek Wiktorii żony
Ryszarda Oleksak
Tadeusza Migacz
Stanisława i Franciszki Wrona
Tekli Gruca
Jana i Marii Bulanda
Bolesława Brotój
Stanisława Głąb Zenona syna Antoniego wnuka
Marii i Józefa Baczyńskich
Jana Bulandy Julii żony Marii i Haliny córki Jana syna
Wojciecha Łatki Marii żony Włodzimierza syna
Heleny Bulanda Mieczysława syna i zmarłych z rodzin Bulandów i Kuzerów
Alicji Stanisława Piotra Kazimierza Kwarcińskich
Antoniego Gniadek
Ks. Józefa Pyrka
Jana Bulandy Julii żony i zmarłe ich dzieci
Adama Bulandy Kryspina syna
Karola Ślipka Julii żony
Wojciecha i Genowefy Król
Sylwestra Gawrońskiego
Jana i Aleksandry Gawrońskiej
Leszka Gawrońskiego
Bronisława Furtaka Wiktorii żony Andrzeja syna
Stanisława Wróbla Kazimiery żony Jana syna Marii córki
zmarłych z rodziny Zieleniów
Kazimierza Głąb
Mariana Michalika
Małgorzaty Wróbel
Józefa i Marii Turek
Krystyny Mucha
Franciszka Ludwiki Krystyny Gajkowskich
Józefa Marii Turek i zmarłe ich dzieci
Eugeniusza Głąb
Heleny i Jana Ligęza
Alicji i Stanisława Turek
Bronisławy i Piotra Turek
Wojciecha Ruska Agnieszki żony Adama syna
Władysława Ruska
Józefa Danka Wiktorii żony Stanisława syna
Kazimierza Chmielowskiego Krystyny żony
Jana Jurka Petroneli żony Wiktorii córki
Jana i Rozalii Śmiertka
Anny i Salomei Bulanda
Zofii Śliwa
Stefana Łatki Stanisławy i Bronisławy żony
Michała Łatki Wiktorii żony
Andrzeja Sternala Anny żony i zmarłe ich dzieci
Jana Ciwińskiego
Andrzeja Miłkowskiego
Franciszka Grygla Genowefy żony
Adama Grygla
Franciszka Kawki
Jana Gnoińskiego Marii żony
Ferdynanda Józefa i Ludwiki Bulanda
Jana i Rozalii Śmiertka
Wiktorii Jurek
Jana Bulandy Józefy żony i zmarłych z rodziny Blandów i Danków
Jana Kantego Piękosia Janiny żony i zmarłych z rodzin Piękosiów i Brzósków
Za zmarłych z rodzin Tabisiów Bulandów i Golonków
Józefa Bulandy i zmarłych z rodziny Bulandów
Ferdynanda Kuzery Józefa syna i zmarłych z rodziny Kuzerów
Jana Nowaka i zmarłych z rodziny Nowaków
Pawła i Kunegundy Jurek
Józefa i Heleny Jurek
Michała i Wiktorii Łatka
Zbigniewa Szafrańskiego
Stanisława Zielenia Wandy żony
Józefa Szafrańskiego Heleny żony
Jana Cwajne Marii żony Bogusława syna
Aleksandra Maciaszka
Ferdynanda Kuzery Józefa syna i zmarłych z rodzin Kuzerów i Sowów
Karoliny i Adama Turskich
Jana Józefa i Pauliny Oleś
Heleny Jana i Romana Ślipek
Edmunda Bartkiewicza
Ignacego Nowaka
Jana Kantego Gucwa Kazimiery żony Bernadety córki Łukasza wnuka
Florentyny Gucwa
Andrzeja Różyckiego Julii żony Gabriela syna
Zygmunta Waligóry
Moniki Grabowskiej
Marii i Stanisława Piękoś
Kamili i Stanisława Gryzło
Marii i Stanisława Piękoś i zmarłych z z tych rodzin
Jana Wielgusa Marii żony Stanisława syna Tomasza wnuka
Jana Baczyńskiego Marii żony
Michała Baczyńskiego Weroniki żony
Marii Kawka Baczyńskiej
Jana Piotrowskiego Marii żony Mieczysława syna Stanisławy córki
Władysława Tabaszewskiego Julii żony Leona syna
Zofii Leśniak
Andrzeja Miłkowskiego
Bolesława Piotrowskiego
Jana i Julii Zając
Mieczysława Zająca
Andrzeja Żarowskiego
Mieczysława Kolata Wiesława syna
Franciszka Kolata Heleny ż.
Antoniego Krzyżaka Janiny żony i zmarłych z rodzin Kolatów i Krzyżaków
Jana Jurka Aleksandry żony Władysława syna
Bronisława i Janiny Forystek
Emilii Sowa
Michała i Katarzyny Kolat
Stanisława Garbowskiego
Marii i Franciszka Król i zmarłe ich dzieci
Stefana Krystyny Bronisława i Stefanii Wadowskich
Wojciecha Martuszewskiego Janiny żony Władysława syna
Józefa Olszyńskiego Marii żony Mieczysława syna Andrzeja wnuka
Edwarda Olszyńskiego Danuty żony
Stanisława Głąbia Zenona syna Antoniego wnuka
Jana Jamroza Ewy ż.
Stanisława Jamroza Andrzeja syna
Hieronima Rutkowskiego Emilii żony Zdzisława syna
Jana Trojanowicza
Władysławy Ligęza
Alfreda Kantora Anny żony
Franciszka Leśniaka Stanisławy żony
Mariana i Katarzyny Suska
Stefana Cygnarowicza Genowefy żony
Stanisława i Zofii Turskich
Ignacego Nowaka
Stanisława i Zofii Zieleń
Jadwigi i Zdzisława Pawlik
Stefanii Turskiej
Kazimiery Gunua
Karoliny i Adama Turskich
Jana Olesia
Stanisława Dziedzica Marii żony Norberta syna
Antoniego Kiełbasy Marii żony Jana syna
Józefa Nowaka
Piotra Gajewskiego Wiktorii żony
Jana Gajewskiego Bronisławy żony i zmarłych z rodziny Gajewskich
Mieczysława Lelito
Antoniego Głąbia
Stanisława Głąbia Zenona syna
Józefy Edwarda Józefa Maziarz
Agnieszki Buchla
Mariana Pisarczyka
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka – Jakuba Głąbia Wiktorii żony i Wiktorii córki
Jana Zielenia Zofii żony
Ignacego Nowaka
Józefy i Antoniego Nowak
Stanisławy i Alojzego Nowak
Julii i Stefani z domu Nowak
Władysława i Tekli Ślipek
Władysława Genowefy Heleny i Antoniny Ślipek
Ludwika Wrony Romana syna
Jana Apoloni Wrona
Marii i Józefa Pociecha
Jana Jurka
i zmarłych z rodzin Jurków Wronów i Pociecha
Cecylii Wańczyk
Marii i Aleksandra Golonka
Henryka Grucy Niny żony
Marii i Władysława Kasprzyk
Marii i Gabriela Bernackich
Zofii Pawła Anny Weroniki Franciszka Marii Romana Kasprzyk
Jana Bulandy
Marii i Jana Kantego Woźniak
Eleonory i Leona Szafrańskich
Jana i Janiny Wolskich
Haliny Waniowskiej
Stanisławy Kaczkowskiej
Mariana Huszban
Władysława i Bronisławy Olszyńskich
Krystyny i Jana Olszyńskich
Wiktorii i Jana Piątkowskich
Jana i Heleny Ślipek Franciszka syna
Wojciecha Julii Szczechowicz Wojciecha i Tomasza wnuków
Adama Ruska
Józefa Bulandy
Ks. Władysława Kantora
Stefana i Heleny Dutkowskich
Amalii Mucha
Jana i Marii Kantor
Tadeyszai Józefy Wysopal
Wiktorii i Wojciecha Zając
Stanisławy i Alojzego Nowak
siostry Marii Kancji
Józefy i Antoniego Nowak Alfreda i Anny Kantor
Filomeny i Leona Kantor
Marii i Włodzimierza Gad
Stefanii i Henryka Gad
Marii i Antoniego Jędrzejowskiego
Józefa Homoncika
Tomasza i Tadeusza Szczechwicza
Antoniego i Bronisławy Liptak Tomasza i Kamila wnuków
Wojciecha i Julii Szczechowicz i zmarłe ich dzieci i wnuki
Wojtka Szczechowicza
Jana Wiktorii Marii i Franciszka Nowak
Jana Mroza Wiktorii żony
Krystyny Mróz
Władysława Kosteckiego Katarzyny żony
Stefana Kosteckiego
Jana Nowakowskiego Zofii żony
Stanisława Ogorzałka Kazimiery żony
Sylwestra Gawrońskiego
Stanisława Pacha
Franciszka Ślipka i zmarłych z rodzin Pachów i Mokrzyckich
Eugeniusza Głąb Małgorzaty Luksa
Stanisława Łatki Janiny żony
Karola Wrony Walerii żony
Jana Niemca Wiktorii żony i zmarłych z rodzin Jurków Wronów Niemców i Tokarzów
Adama Ruska
Władysława Ruska
Edwarda Łatki Janiny żony
Janiny Nagowskiej
Józefa i Stefani Piotrowskiej
Marii i Stanisława Piotrowskiego
Władysławy Piotrowskiej
Jana Hotlosia Marii żony
Romana Hotlosia Heleny ż.
Józefa Hotlosia Marii żony Józefa syna Zofii i Bronisławy córki


Część druga


Za duszę ś.p.:
Michała Głąb Anny żony . Wiktorii córki
Dominika Damasiewicza
Krystyny Poznańskiej
Stanisława Byczka i zmarłych z rodzin Byczków Dudków i Jesieniów
Wioletty Pypno
Aleksandry Sokół
Malwiny Chwastek
Janiny Wrona
Stanisława Emilii i Mieczysława Bulandy
Jana i Janiny Bulanda
Michała Sowy
Jadwigi Żukowskiej
Stanisława Śliskowskiego
Jana Jurka Pawła i Wojciecha syna Anny i Marii córki
Wojciecha Jurka Józefy żony
Wojciecha Głąb Wiktorii żony i Wiktorii córki
Anny i Władysława Jaworeckich
Agaty i Wawrzyńca Drogoś
Zofii i Jana Jaworeckich Zofii córki
Katarzyny i Janiny Kolat
Jana Kolasińskiego
Bronisławy i Jana Gajewskich
Władysława Lewickiego Zofii żony Stanisława syna
Natalii Lewickiej
Władysława Furtaka Bronisławy żony
Marii i Stanisława Smołkowskich
Tadeusza i Julii Bulanda
Stanisławy Furtak
Wiktorii Sowa
Józefa i Julii Sowa
Bronisława Furtaka Wiktorii żony Andrzeja syna
Mieczysława Żarowskiego Małgorzaty córki
Edwarda Wilka
Stanisława Bulandy
Ludwika i Heleny Gawrońskich
Stanisława Żarowskiego Janiny żony
Franciszka Sowy Marianny żony
Eugeniusza Fydy
Wojciecha i Zofii Fyda
Wiesława Wesołowicza
Zenona i Janiny Duduń
Kazimierza Sowy Anny żony
Józefa Strzesaka
Janiny Migacz
Franciszka Kawki Katarzy6ny żony Franciszka s.Jana i Marii Gnoińskich
Mariana Fydy Stanisławy żony
Piotra Gajewskiego Wiktorii żony
Zbigniewa Króla
Anny i Marii Ślipek
Heleny Korcyl
Krystyny Grygiel i zmarłych z rodzin Fydów i Gajewskich
Bronisława Frydy Bronisławy żony
Rocha Frydy Marii żony
Ryszarda Frydy Henryki żony
Kazimierza Lacha Genowefy żony Genowefy ć.
Anny Brzóska Mieczysława i Bronisława m.
Józefa Miłkowskiego
Franciszka i Adeli Nowak Tadeusza Ryszarda Kazimierza syna
Włodzimierza i Haliny Korcala
Kazimierza Oślizło Zofii żony Jerzego syna
Franciszka Grygla Genowefy żony
Janiny Turskiej Tadeusza m.
Marii Stefani Stanisława Turskich
Elżbiety Jurek Władysława m.
Piotra Łatki Marii żony
Emila Stawarza Stefanii żony Janiny córki Józefa i Stanisława syna
Adama Legutko
Józefa i Marii Turek
Krystyny Mucha
Franciszka l Ludwiki Gajkowskiej
Krystyny Gajkowskiej
Eugeniusza Fydy
Stefana Kantora
Józefa Jagielskiego Antoniny żony
Piotra Sorysz
Bożeny Bielewicz
Stanisława i Grzegorza Bielewicza
Bronisława Śliwy
Franciszki Bulanda
Bronisława Garbowskiego Katarzyny żony i ich synów
Jakuba Głabia Wiktorię żony i Wiktorię córki
Franciszka Gajkowskiego Ludwiki żony Krystyny córki
Jana Gajkowskiego Anny żony
Józefa Turka Marii żony
Andrzeja Kuzery
Franciszka Sowy Marianny żony
Stanisława i Wiktorii Ciwińskich
Stanisława Ciwińskiego Marii żony Janusza syna
Józefa i Kazimiery Ciwińskich
Jana i Heleny Ślipek
Eugeniusza Wojtaczka Anieli żony Krystyny córki
Stanisława Wojtaczki Krystyny żony
Józefa Włodarza
Karoliny Zięba
Zofii Kostecka i zmarłych z rodziny turskich
Piotra Jurka Katarzyny żony Józefa syna Heleny i Walerii córki
Jana Garguli
Barbary Nowak Lucyny córki Andrzeja syna
Stanisław Ćwka Janusza syna
Wawrzyńca i Walerii Ćwik Władysława syna
Juliana i Anny Biskup
Jana Gawrońskiego Aleksandry żony
Leszka Gawrońskiego
Sylwestra Gawrońskiego
Jana Dadały Marii żony
Leszka Barana
Marii Sęk
Krystyny Ligęza
Julii i Zygmunta Ruska Franciszka i Jana syna
Alfredy Jojczyk
Józefa i Bronisławy Budzyn
Stanisława Pacha
Jana Ślipka Heleny żony Franciszka syna
Jakuba Drogosia Julii żony
Jana Ślipka Apoloni żony
Tadeusza Szlag Wiesławy żony
Stanisława Wysowskiego Stefani żony
Marii Popardowskiej
Rozalii i Marcina Popardowskich
Eugeniusza Głąb
Szczepana Głąb Anny żony
Józefa Turka Marii żony
Krystyny Mucha
Józefa Matusika Marii żony
Stefana Muchy Marii żony Adama syna
Józefa Durałka
Franciszka Kuzery Julii żony
Jana Zielenia Julii żony Pawła syna
Grzegorza Bielewicza
Franciszka Abram Emilii żony
Franciszka Cygnarowicza Wandy żony
Witolda Kasprzyk i zmarłych z rodziny
Katarzyny Sebastiana Juliana Marii Anny Romana Jana Matusik
Bartłomieja i Danuty Liro
Marii Piękoś
Józefa Wrony Zofii żony Władysława syna
Danuty Kołodziej
Bronisława Pancerza
Stanisława i Kazimiery Grygiel
Ludwika Turskiego Bronisławy żony i zmarłych z rodziny
Adama Ziółko Marii żony Edwarda syna
Marii i Józefa Zieleń
Weroniki i Franciszka Kasprzyk
Stanisławy Franciszka Garbowskich
Marii i Jana Baczyńskich
Stanisława Kasprzyka
Adama Górskiego Eleonory żony
Jana Kantego Głąb Stefanii żony
Piotra i Stefani Bulanda
Katarzyny i Michała Turek Alicji i Stanisława Turek
Piotra Józefa i Wawrzyńca Turek
Ludwika i Bronisławy Turskich
Jana Biskupa Henryki żony
Gustawa Zająca Stanisławy żony
Stanisława Szafrańskiego Izabeli żony Sławomira syna
Stanisława Żarowskiego Janiny żony
Stanisława Wawrzyńca i Emilii Jurek
Bronisławy Niemiec
Eleonory Jurek
Stanisława i Marii Piękoś
Edwarda i Wandy Mędoń
Marii Wojciecha Marii Lesława Krystyny Pociecha
Adama i Zofii Jasińskich
Andrzeja i Marii Michalik
Edwarda Mroza
Genowefy i Jana Nowak
Marii i Józefa Mróz
Stanisława Danka Józefę żony
Jana Julii Honoraty Jerzego i Rudolfa Michalik
Janiny Molinek
Bogumiły Niedźwiedź
Jana i Heleny Mokrzyckich Stanisława Nowaka Zofii żony
Andrzeja Roja Anny żony Rafała syna
Zofii Policht
Jana Nowaka
Stanisława Kasprzyka
Adama Górskiego Eleonory żony
Jana Szafrańskiego Tekli żony Ludwiki córki Adama s.
Jana Górskiego Marii żony
Wandy Paraszczak Kazimierza syna
Janusza Ćwika
Jana Kantego Janisa Zofii żony Mieczysława s.
Stanisława Ćwika
Mieczysława Żarowskiego Małgorzaty córki
Jana i Bronisławy Żarowskich
Agnieszki i Wojciecha Rusek
Stefana Łatki Bronisławy żony Stanisława syna
Franciszka Króla Marii żony Stanisława syna
Władysława Jurka Elżbiety żony
Franciszka Adel Tadeusza Nowak
Haliny i Włodzimierza Korcala
Franciszka i Józefy Kruk
Zofii Molenda
Stefani Wesołowicz
Jana Marii Zofii Bronisławy Jana Marii Henryka Marii Franciszka Stanisławy i Stanisława Brzóska
Marii i Ludwika Wielgus i zmarłych z rodzin Jurków i Wielgusów
Marii i Jana Kantego Bulanda i zmarłych z rodzin Bulandów i Olszyńskich
Karola Ślipka Julii żony
Czesława Szaraty
Adama Bulandy Kryspina syna i zmarłych z rodziny Bulandów
Jana Ludwiki Władysława Pękała i zmarłych z rodziny Pękałów
Jana Kociołka Katarzyny żony
Józefa Wilka Ludwiki żony
Stanisława Wilka Franciszki żony
Andrzeja Pietruchy Michaliny żony
Jana Pietruchy Brygidy żony
Stanisława Zięby Wandy żony Piotra Bulandy Stefanii żony
Jana Barana
Władysława Martuszewskiego
Stanisława Jasińskiego
Mariana i Stanisławy Fyda
Zbigniewa Króla
Tadeusza i Stanisławy Olchawskich Stefana syna
Janiny i Grzegorza Kwiatkowskich
zmarłych z rodzin Fydów i Nowaków
Władysława i Julii Hotloś
Krystyny Grygiel
Ks. Józefa Ciastonia
Leona Janiny Mieczysława Stanisława Mariana Pawła Bronisławy Kazimierza Ligęza
Jana Bronisławy Marii Piotra Wiktorii Jana Kantego Gajewskich
Zofii Kazimierza Jerzego Oslizło
Barbary Nowak Andrzeja syna Lucyny córki
Julii Nowak Jakuba męża Ludwika syna
Marii Król Michała męża Jerzego syna
Kryspina Bulandy
Jana i Rozalii Nowak
Ludwika i Małgorzaty Baczyńskich
Jana i Barbary Nowak
Pawła Stefanii i Wiktorii Ślipek
Tomasza Wrony
Marii i Mariana Wrony
Anny i Józefa Śliwa
Władysława Łatki Aleksandr żony i zmarłych z rodziny
Julii i Pawła Wronów i zmarłych z rodziny
Sabiny Borowik
Władysławy i Piotra Job Janusza syna
Kazimierza Zielenia
Anny i Władysława Jaworeckich
Jakuba i Wiktorii Głąb
Mieczysława i Stefani Czupińskich
Władysława i Heleny Kwarcińskich
Jana Jurka
Czesława Bulandy i zmarłych z rodzin Jaworeckich Zieleniów
Cecylii i Henryka Szczypta
Wandy Błażusiak
Edwarda Podobińskiego
Karoliny Podobińskiej Zofii córki
Józefa i Wiktorii Niemiec
Karola i Anny Dutka
Kazimierza i Agnieszki Dutka
Józefa i Emilii Kowalik
Władysława i Józefy Niemiec
Franciszka Niemca i jego żony
Pawła Bomby
Stanisławy Skoczeń
Kazimierz Zielenia Daniela wnuka
Jana Honorat Wojciecha Pawła Jurek
Anny Kantor Alfreda m.
Marii Wielgus Ludwika m .
Czesława Bulandy
Henryka i Niny Gruca
Ireny i Juliana Prusak
Ks. Stanisława Kukla
Haliny i Józefa Prusak
Marii i Władysława Oleksyk
Zofii i Władysława Bartusiak
Emilii i Waleriana Lach
Józefa Hotlosia Stefani żony Marka wnuka
Wacława Hotlosia Wiktorii żony
Jana Turskiego Anny żony
Jakuba Jurka Julii żony i ich dzieci
Krystyny i Jana Grygiel
Genowefy Józefa Grygiel
Edwarda i Danuty Grygiel
Stanisława i Moniki Grygiel
Franciszka i Alicji Grygiel
Ferdynanda Maciaszka Andrzeja syna Katarzyny i Michała Krauz
Wacława i Zygmunta Krauz
Józefa Wrony Walerii żony
Józefa Niemca Wiktorii żony Marii Genowefy i Wiktorii córki Stanisława Władysława i Józefa syna
Andrzeja Wrony Julii żony Janiny córki Marana męża
Stanisława Łatki Janiny żony
Józefa Jurka Marii żony
Kazimierza Jurka Marii żony Juliana Barana Marii żony
Jana Barana
Kazimierza Barana Marii żony
Zofii Baranowskiej
Stanisławy Kowal
Andrzeja Szczepanka
Haliny Ćwikiel Kunegundy Jurek
Jana Gada Stefani żony Józefa syna
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Heleny Wilk
Stanisława Jurka Anny żony
Jakuba Gada Eleonory żony
Bronisławy Gad
Jana Olszyńskiego Krystyny żony
Piotra Brzóski Magdaleny żony Józefa Jana syna Haliny córki
Jana Cygnarowicza Julii żony Adama syna Zofii córki
Za zmarłych z rodzin Stępków i Kankowskich
Franciszka i Marii Bocheńskich
Stanisława i Ludwiki Bocheńskich
Antoniego Stefanii Zofii Wójs
Michała Genowefy Zbigniewa Jacak
Edwarda Józefy Mieczysława Janczyk
Jana Ociepki
Zbigniewa Wajda
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Heleny Wilk
Wojciecha Wysowskiego Zofii żony
Jana Gada Stefani żony Józefa syna
Jakuba Gada Eleonory żony
Bronisławy Gad
Jana Gawrońskiego Aleksandry żony Leszka syna
Leszka Barana
Sylwestra Gawrońskiego
Stanisława Wilka Franciszki żony
Stanisława Kantora Stanisławy żony
Edwarda Wilka
Jana Olszyńskiego Krystyny żony
Jana i Józefa Kantora
Marii Wysowskiej
Jana Mroza Wiktorii żony Teresy córki Ryszarda Krzysztofa Aleksandra syna Agaty i Krystyny synowych
Władysława Kosteckiego Katarzyny żony Krystyny córki Jana Adama i Stefana syna
Janiny Wrona
Anny Tumidajskiej Jana m.
Michała Budzyna Zofii żony
Edwarda Tumidajskiego Wiktorii żony
Stefana Tumidajskiego
wnuka Mirosława Reny żony
Julii Wrona Andrzeja męża Kazimierza syna
Józefa Wrony Walerii żony Janiny córki Mariana męża
Bronisława Frydy Bronisławy żony
Stanisława i Marii Miłkowskich
Marii i Józefa Raróg
Marii Śliwa
Romana i Roberta Cepielik
Piotra i Krystyny Raróg i zmarłych z rodzin Zająców Brzósków Olszyńskich i Cięciwów
Antoniego i Franciszka Miłkowskich
Klementyny Sawaryn
Marii i Stanisława Kubica
Eugeniusza Fydy
Wojciecha Fydy Zofii żony
Kazimierza Sowy Anny żony
Wiesława i Bogdana Wesołowicza
Jana Wesołowicza Walerii żony
Katarzyny Kiełbasa
Andrzeja Tabaszewskiego i jego rodziców
Haliny Wesołowicz
Jana Wojtaczki Marii żony
Zenona Duduń Janiny żony
Ignacego Danka Albiny żony Stanisława i Zbigniewa syna
Franciszka Pachuta Marii żony Tadeusza Józefa i Jana syna
Bronisława Pacuły
Leszka Szado
Krystyny Grygiel
Bogumiły Bukowiec Jana Bąby
Władysławy i Mariana Jasińskich
Zofii i Józefa Karwaneckich Marii chmielowskiej
Kazimierza Garguli
Joanny Świątek
Anny Józefa Janusza Grzegorza Kazimierza Jana Janiny Marii Turek
Józefa Marii Bernarda Mariana Mieczysława Antoniego Smoleń
Anny Michała Salomei Mieczysława Bulanda
Wiesława Tadeusza Wiktorii Kobierskich
Jana i Teresy Uryga
Edwarda Karwali
Wojciecha Wysowskiego Zofii żony Jana syna
Marii Wysowskiej
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Heleny Wilk
Jana Gada Stefanii żony Józefa syna
Stanisława Kantora Stanisławy żony Józefa syna
Wiktorii Jurek Jana syna
Józefa Kasprzyka Marii żony
Piotra Skoczeń
Jana i Marii Kwarcińskich
Stanisława i Alicji Kwarcińskich
Piotra Anny Marii Kwarcińskich
Kazimierza Kwarcińskiego
Daniela Zielenia
Andrzeja i Katarzyny Langer
Wojciecha i Józefy Jurek
Jana Jurka Wojciecha i Pawła syna Anny i Marii córki
Jakuba i Wiktorii Głąb
Ks. Józefa Pyrka
Ks. Zdzisława Sąsiadka
Jana Mędonia Józefa Łatki Włodzimierza syna
Jana i Anny Bielewicz
Juliana Turskiego Marii żony
Jakuba Turskiego Marii żony
Józefa Piękosia Bronisławy żony
Janiny Turskiej
Marii Żarowskiej
Stanisława Olesia Aleksandry żony
Ludwika Wrony Romana syna
Aleksandra i Sabiny Naglak
Mikołaja i Marii Szlag
Jana i Zofii Szlag
Jana i Józefy Gargula
Stefana Józefa i Mariana Szlag