.:: Parafia w Lipnicy Wielkiej pw. Nawiedzenia NMP ::.

Rotator banerów

Część pierwsza

Za duszę ś.p.:
Józefa Turka
Piotra Michała Katarzyny Turek
Jakuba Głąbia Wiktorii żony Wiktorii córki
Stanisława Głąb Zenona syna Antoniego wnuka
Jana i Ewy Jamróz Andrzeja wnuka
Stanisława Jamróz
Hieronima i Emilii Rutkowskich Zdzisława syna
Stanisława Leśniak
Katarzyny Suskiej
Karoliny Adama Daniela Turskich
Jana Olesia
Józefa Olesia Pauliny żony
Ignacego Nowaka
Stanisława Zielenia
Heleny i Edmunda Bartkiewicz
Stanisława i Wandy Zięba Mieczysławy córki Aleksandra i Czesława syna
Józefa Łatki Włodzimierza syna
Jana i Anny Bielewicz
Jana Kantego Łatki Anny żony
Stanisława Bielewicza
Jana Piotrowskiego Marii żony Stanisławy córki Mieczysława syna
Władysława Tabaszewskiego Julii żony Leona syna
Andrzeja Miłkowskiego
Zofii Leśniak
Elżbiety Wysowskiej
Stanisława Jurka
Wawrzyńca Jurka Emilii żony
Bronisławy Niemiec
Jana Julii i Honoraty Michalik Jerzego i Rudolfa Michalik
Bogumiły Niedźwiedź
Janiny Molinek
Jana i Heleny Mokrzyckich
Stefana Hotloś Marii żony
Jana Mucha
Dawida Grygiel
Mieczysława Gargula
Antoniego Skrobiś Rozalię żony i zmarłe ich dzieci i współmałżonków
Adam Grygiel
Anny Kita Mariana syna
Zbigniewa Ligęza
Ireny Radziak
Aleksandra Golonka Marii żony
Władysława Wielgusa Rozalii żony i zmarłych z rodzin Lachów i Wielgusów
Józefa i Walerii Bulanda Zdzisława i Stefana syna
Wiktorii Bulanda
Jana Michalik Anny żony Marii córki
Piotra Michalik Zofii żony Jana syna
Stanisława Oleś Aleksandry żony
Jana i Walerii Wesołowicz Andrzeja i Wiesława syna Bogumiły córki
Genowefy i Józefa Ojczyk
Tadeusza Sowy
Zofii Śliwa
Krystyny Ledniowskiej
Rozalii i Stanisława Piękoś Stanisława syna
Tadeusza Sięka
Stanisława Piękosia
Kamili i Stanisława Gryzło
Franciszki Władysława Stanisława Bulandów
Michała Szufryna
Mieczysława Żrowskiego Małgorzaty córki
Edwarda Wilka
Janiny Leona Mariana Stanisława Ligęza
Marii Józefa Wojciecha Janik
Agnieszki Zofii i Rozalii Ślipek
Wiesława Króla
Piotra Tokarza
Stanisława Dziedzica Marii żony Norberta syna
Józefa Nowak
Antoniego Kiełbasy Marii żony Jana syna
Wawrzyńca Ślipka Ludwiki żony Stefana syna
Michała Nowaka Julii żony
Wojciecha i Franciszka Ślipka
Stefana Szewczyka Bronisławy żony
Eugeniusza Romana Stanisława Szewczyka
Marii Pociecha
Józefa Durałka
Franciszka Kuzery Julii żony
Jana Króla Marii żony
Władysława Koralika Stefanii żony
Józefa Olesia
Janiny Kipiel
Bronisława Bulandy Anny żony
Władysława i Zbigniewa Bulandy
Marii Górskiej
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Jakuba Głąb Wiktorii z. i Wiktorii córki
Jana Zielenia Zofii żony
Czesława Bulandy
Jana Bulandy Julii żony i ich zmarłe dzieci
Adama Bulandy Kryspina syna
Karola Ślipka Julii żony
Stanisława i Bronisławy Wielgus
Mariana Wielgus
Józefa i Józefy Ligęza
Zofii Wróbel
Michała i Anny Olszyńskich Janiny córki Stanisława i Stefana syna
Wojciecha i Anny Głąb Stanisława i Kazimierza syna
Zofii i Michała Budzyn
Józefa i Janiny Zięcina
Stanisława i Weroniki Schabowskich Józefa i Stefana syna
Juliana Turskiego Marii żony
Józefa Piękosia Bronisławy żony
Jakuba Turskiego Marii żony
Janiny Turskiej
Marii Żarowskiej
Jana Żarowskiego i zmarłych jego rodziców
zmarłych z rodzin Tarasków i Piotrowskich
Jana Biskupa MariiżonyStanisława syna Ewy córki
Józefa Biskupa Zofii żony
Jana Jurka Bronisławy żony
Jana Andreasika
Stanisław Danka Józefy żony Roberta syna
Jana Wysowskiego Helenę żony Albina syna
Stanisława Mroza i zmarłych z rodziny
Marii Józefa Bernarda Mariana Antoniego Mieczysława Artura Smoleń
Wiktorii Michała Zofii Jana Śpiewak
Krystyny Mieczysława Zbigniewa Babiec
Stefanii i Stanisława Wróbel
Teresy i Jana Urygi
Marii i Wojciecha Jastrzębskich
Anny Józefa Janusza Grzegorza Turek
Ferdynanda Kuzery Józefa syna i zmarłych z rodzin Sowów i Kuzerów
Katarzyny i Michała Turek
Bronisławy Turskiej
Stanisława Turka
Józefa Turka
Piotra i Stefanii Bulanda
Jana Mroza Wiktorii żony
Krystyny Mróz
Władysława Kosteckiego Katarzyny żony Stefana syna
Jana Nowakowskiego Zofii żony
Stanisława Ogorzałka Kazimiery żony
Julii i Władysława Piękoś
Franciszka Piękosia
Józefa Wątlikiewicza
Eleonory i Stanisława Sowa
Józefa sowy
Haliny Miłek
Jana i Apoloni Wrona
Ludwika Wrony Romana syna
Marii i Józefa P:ociecha
Jana Jurka i zmarłych z rodzin Jurków Wronów i Pociechów
Jana Śmiertki Rozalii żony
Wiktorii Jurek
Edwarda Wilka
Stanisława Ciwińskiego Marii żony Janusza syna
Leopolda Dulęby
Ignacego Nowaka
Piotra i Wiktorii Gajewskich
Stanisława i Wandy Zieleń
Józefa Kożuch
Wojciecha Martuszewskiego Janiny żony Władysława syna
Józefa Olszyńskiego Marii żony Mieczysława syna Andrzeja wnuka
Edwarda Olszyńskiego Danuty żony
Jana Jurka Karoliny żony Jana syna Emilii żony
Józefa Durałka Marii żony
Czesława Orzechowskiego
Władysława Cisowskiego
Jana Łatki Józefy żony Marii córki
Józefa Pawlika Marii żony
Jana Turka Marii żony
Eugeniusza Bulandy Eleonory żony Mieczysławy córki Czesława i Stanisława syna
Ludwiki Winiarskiej
Czesława Jurka Ludwiki żony Mieczysława syna
Marii Głąb
Stanisława Czerwienia Genowefy żony Mariana syna Danuty i Barbary córki
Ignacego Nowaka
Stanisława Zielenia Zofii żony
Stefanii Turskiej
Jadwigi i Zdzisława Pawlik
Karoliny i Adama Turskich
Kazimiery Gunia
Stanisława Szafrańskiego
Franciszka Szafrańskiego
Katarzyny Piotra i Michała Turek
Izabeli i Adolfa Wojtaczki
Jana Kantego Gucwy Kazimiery żony Bernadety córki
Florentyny Gucwa
Andrzeja Różyckiego Julii żony Gabriela syna
Moniki Grabowskiej
Zygmunta Waligóry
Mieczysława Olszyńskiego
Jana i Zofii Gębarowskich Heleny córki
Stanisława Gębarowskiego GenowefyżonyKrzysztofa syna
Kazimiery Bochenek
Józefa Bulandy Ludwiki żony Józefa syna
Mikołaja Sowy Anny żony i zmarłych z rodzin Bulandów i Sowów
Ignacego Nowaka
Antoniego i Józefy Nowak
Alojzego Julii Stefanii Nowak
Władysława i Tekli Ślipek
Władysława Heleny Genowefy Antoniny Ślipek
Piotra Bulandy Julii żony
Heleny Bulanda
Jana Bulandy
Piotra Gajewskiego Wiktorii żony
Jana Zielenia Zofii żony i zmarłych z rodziny Zieleniów
Stanisława i Leonardy Samborskich
Stefana Kantora
Jana Hotlosia Marii żony
Romana Hotlosia Heleny żony
Józefa Htlosia Marii żony Józefa syna Zofii i Bronisławy córki
Michała Głąb Anny żony Wiktorii córki
Dominika Damasiewcza
zmarłych z rodzin Stępków i Kankowskich
Jan a Baczyńskiego Marii żony
Michała Baczyńskiego Weroniki żony
Marii Kawka Baczyńskiej
Wojciecha Szczechowicza Julii żony Wojciecha i Tomasza wnuków
Jana Ślipka Heleny żony Franciszka syna
Jana Kantego Głąb Stefanii żony
Adama Górskiego Eleonory żony
Jana Nowaka
Stanisława Głąb Zenona syna Antoniego wnuka
Józefy Edwarda i Józefa Maziarz
Mariana Pisarczyka
Agnieszki Buchla
Weroniki i Franciszka Kasprzyk
Marii i Józefa Zieleń
Stanisławy i Franciszka Garbowskich
Jana Nowak
Zofii Policht
Anny Rój
Krystyny Głąb
Alicji Grygiel
Franciszka Kawki Katarzyny żony Franciszka syna
Jana i Marii Gnoińskich Stanisława Garbowskiego
Ksyna Józefa Ciastonia
Leona Janiny Mieczysława Stanisława Mariana Pawła Józefy Ligęza
Jana Bronisławy Marii Jana Kantego Piotra Wiktorii Gajewskich
Zofii i Jerzego Oślizło
Czesława Szaraty
Karola Ślipka Julii żony
Jana Wszołka Marii żony
Stefanii Piotrowskiej
Adama Wolak Wandy żony Stanisława Ćwika Janusza syna
Jana Biskupa Anny żony
Wawrzyńca Ćwika Walerii żony Władysława syna
Marii i Kazimierza Jurek
Marii i Józefa Olszyńskich Mieczysława i Edwarda syna
Andrzeja Szczepanka
Tadeusza Lach Zofii żony Mariana syna
Marii i Józefa Lach
Jana Wrony Bronisławy żony Mieczysława i Stanisława syna
zmarłych z rodzin Tabisiów Bulandów i Golonków
Stanisława Ciwińskiego Mari żony Janusza syna
Józefa i Kazimiery Ciwińskich
Marii i Władysława Oleksyk
Emilii i Waleriana Lach
Zofii i Władysława Bartusiak
Mariana Forystek Janiny żony
Edwarda Tumidajskiego Wiktorii żony
Wojciecha Fydy Zofii żony
Eugeniusza Fydy
Wiesława Wesołowicza
Katarzyny Kiełbasa
Andrzeja Tabaszewskiego i jego rodziców
Zenona i Janiny Duduń
Kazimierza Sowy Anny żony
Józefa Strzesaka
Piotra Łatki Marii żony
Antoniego Garguli Anny żony Heleny córki
Bronisława Leśniaka Filomeny żony
Franciszka Cygnarowicza Wandy żony
Witolda Kasprzyka Zofii żony
Ludwika Wielgusa Marii żony i zmarłych z rodzin Wielgusów i Jurków
Jana Kantego Bulandy Marii żony i zmarłych z rodzin Bulandów i Olszyńskich
Grzegorza Bielewicza
Stanisława Bielewicza
Marii Mucha
Haliny Forczek
Jana Bulandy Józefy żony
Jana Bulandy Marii żony i zmarłych z rodzin Bulandów i Danków
Jana Kantego Piękosia Janiny żony i zmarłych z rodzin Piękosiów i Brzósków
Ludwikę Józefa i Ferdynanda Bulandę
Franciszka Grygla Genowefy żony
Adma Grygla
Jana Mroza Wiktorii żony Teresy córki Ryszarda Krzysztofa Aleksandra syna Agaty i Krystyny synowych
Władysława Kosteckiego Katarzyny żony Krystyny córki Jana Adama i Stefana syna
Mariana Fydy Stanisławy żony
Piotra Gajewskiego Wiktorii żony
Zbigniewa Króla
Krystyny Grygiel i zmarłych z rodzin Fydów i Gajewskich
Tadeusza Olchawskiego Stanisławy żony
Mariana Fydy Stanisławy żony
Władysława Hotloś Julii żony
Janiny i Grzegorza Kwiatkowskich
Zbigniewa Króla
Krystyny Grygiel i zmarłych z rodzin Fydów i Nowaków
Stanisława Jurka Wiktorii żony Jana i Józefa syna
Stanisława Turek Alicji żony
Stanisława Kantora Stanisławy żony Józefa syna
Jana Wysowskiego
Stefani Józefa Władysława Marii Stanisława Piotrowskich
Krystyny Poznańskiej
Stanisława Byczka i zmarłych z rodzin Byczków Dudków Jesieniów
Wioletty Pypno
Janiny Wrona Aleksandry Sokół
Teresy Bodziony
Józefa Danka Wiktorii żony Stanisława syna
Wojciecha Ruska Agnieszki żony Adama syna
Władysława Ruska
Franciszka Zająca Władysławy żony
Franciszka Kuzery Heleny żony i zmarłe ich dzieci
Pawła i Kunegundy Jurek
Józefa i Stefanii Jurek
Michała i Wiktorii Łatka
Jana Grygla. Krystyny żony
Józefa Grygla Genowefy żony Stanisława Edwarda Franciszka syna Alicji córki
Ferdynanda Maciaszka Andrzeja syna
Katarzyny i Michała Krauz
Wacława i Zygmunta Krauz
Moniki Grygiel
Danuty Grygiel
Bronisławy Turskiej
Janiny Bulanda
Jana Mędonia
Cecylii Wańczyk
Aleksandra Golonki Marii żony
Jana Wielgusa Marii żony Stanisława syna Tomasza wnuka
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Czesława Bulandy
Jana Honoraty Pawła Wojciecha Jurek
Anny Kantor Alfreda męża
Marii Wielgus Ludwika męża
Henryka Grucy Niny żony
Jana Bulandy Julii żony Mari Haliny córki Jana syna
Wojciecha Łatki Marii żony Włodzimierza syna
Heleny Bulanda Mieczysława syna i zmarłych z rodzin Bulandów i Kuzerów
Stefana Muchy Marii żony Adama syna
Józefa Matusika Marii żony
Zbigniewa Kazimierza i Marii Cygnarowicz
Zdzisława Garbowskiego
Michała Gajewskiego Marii żony Ryszarda Stanisława i Michała syna
Józefa Malińskiego Władysławy żony
Józefa Gawlika Rozalii żony
Jana i Wiktorii Mróz
Stanisława Furtaka
Wiktorii Sowa
Zbigniewa Szafrańskiego
Stanisława Zielenia Wandy żony
Józefa Szafrańskiego Heleny żony
Jana Cwajne Marii żony Bogusława syna
Aleksandra Maciaszka
Zygmunta Michalika Zofii żony Jana syna
Wojciecha Wysowskiego Zofii żony Jana syna Marii Wysowskiej
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Heleny Wilk
Jana Gada Stefanii żony Józefa syna
Stanisława Kantora Stanisławy żony Józefa syna
Wiktorii Jurek Jana syna
Piotra Skoczeń
Józefa Kasprzyka Marii żony


Część druga


Za duszę ś.p.:
Mariana Bochuja
Piotra Turka
Michała Turka Katarzyny żony Józefa syna Bronisławy córki
Wojciecha Głąb Anny żony Stanisława i Kazimierza syna
Stanisława Kazimiery i Jana Wróbel
Marii Pawlikowskiej
Kazimierza Głąb
Mariana Michalika
Małgorzaty Wróbel i zmarłych z rodziny Zieleniów
Adama Bulandy Kryspina syna i zmarłych z rodziny Bulandów
Ludwiki Jana i Władysława Pękała i zmarłych z rodziny Pękałów
Bronisława Frydy Bronisławy żony Rocha syna Marii żony Ryszarda syna Henryki żony
Kazimierza Lacha Genowefy żony Genowefy córki
Anny Brzóska Mieczysława i Bronisława męża Kazimierza Jurka Marii żony
Juliana Barana Marii żony
Jana Barana
Zofii Baranowskiej
Haliny Miłek
Józefa Turka Marii żony
Krystyny Mucha
Franciszka Gajkowskiego Ludwiki żony Krystyny córki
Józefa Turka Mariiżonyi zmarłe ich dzieci
Eugeniusza Głąb
Józefa Wronę Walerii żony
Józefa Niemca Wiktorii żony Marii Genowefy i Wiktorii ć. Stanisława Władysława i Józefa syna
Andrzeja Wrony Julii żony Janiny córki Mariana męża
Stanisława Łatki Janiny żony
Józefa Jurka Marii żony
Władysława Guni Marii żony Krzysztofa syna
Beaty Zięba
Rafaela Łacny
Józefa Miłkowskiego
Franciszka Adeli i Kazimierza Nowak
Włodzimierza i Haliny Korcala
Stefana Łatki Bronisławy i Stanisławy żony
Michała Łatki Wiktorii żony
Andrzeja Sternala Anny żony
Henryki Biskup Jana męża
Gustawa Zająca Stanisławy żony Stanisława i Jana Biskup
Marii Gunia
Janiny Stępak
Jakuba Danka Marii żony Józefa syna
Janiny Żarowskiej i zmarłych z rodziny
Marii i Andrzeja Michalik
Zofii i Adama Jasińskich
Heleny i Jana Ligęza
Alicji i Stanisława Turek
Bronisławy i Piotra Turek
Władysława Martuszewskiego
Stanisława Jasińskiego
Władysława Marii Bronisława Rojów
Józefa i Wiktorii Motyków
Klementyny Sawaryn
Jana i Marii Kuzera
Macieja i Bronisławy Czerwień Stanisław syna
Jana i Bronisławy Kuzera
Emilii i Franciszka Abram i zmarłych z rodziny
Katarzyny i Bronisława Garbowskich
Wiktorii i Jakuba Głąb
Marii i Ludwika Jurkiewicz
Krystyny i Jana Górskich
Jana i Julii Zając Mieczysława syna
Andrzeja Żarowskiego
Genowefy i Stefana Cygnarowicz
Zofii i Stanisława Turskich
Piotra Gajewskiego i Wiktorii żony
Emila Stawarza Stefanii żony Janiny córki Józefa syna
Adama Legutko
Ludwika Turskiego Bronisławy żony i zmarłych z rodziny
Adama Ziółko Marii żony Edwarda syna
Tadeusza Szlag Wiesławy żony
Stanisława i Stefanii Wysowskich
Marii Popardowskiej
Mariana i Rozalii Popardowskich
Stefana Szlag
Mariana Szlag
Mikołaja Szlag Marii żony
Jana Garguli Józefy żony
Jana Szlag Zofii żony
Józefa Szlag
Aleksandra Naglak Sabiny żony
Józefa Bulandy i zmarłych z rodziny Bulandów
Ferdynanda Kuzery Józefa syna i zmarłych z rodziny Kuzerów
Stanisława Olesia Aleksandry żony
Ludwika Wrony Romana syna
Jana i Marii Kwarcińskich
Stanisława i Alicji Kwarcińskich
Piotra Marii Anny i Kazimierza Kwarcińskich
Daniela Zielenia
Andrzeja i Katarz6yny Langer
Ludwika Prusia
Jana Wojciecha Pawła Jurek
Anny Kantor
Marii Wielgus
Jana Mędonia
Ksyna Zdzisława Sąsiadka
Ksyna Józefa Pyrka
Weroniki i Jana Cygnarowicz
Jana Cygnarowicz Heleny żony Marii córki
Zofii i Tadeusza Ciurej
Stanisława Michalika
Stefana Szewczyka Bronisławy żony Eugeniusza Stanisława Romana i Stefana syna
Marii Piękoś
Józefa Wrony Zofii żony Władysława syna
Julii i Jakuba Nowak
Marii Michała Zbigniewa Jerzego Króla
Lucyny Gucwa
Andrzeja Nowaka
Kryspina Bulandy
Alfreda Kantora Anny żony
Leona Kantora
Filomeny i Józefa Florek
Gustawa Bulandy
Stanisława i Marię Bulanda i zmarłych z rodziny
Stanisława Jurka Stanisławę żony Mieczysława syna Mari córki
Teofila Jurka Jadwigi żony
Władysława Stanisławy Dariusza Gargula
Marii Głąb
Józefa Ślipka
Adeli i Franciszka Nowak
Haliny i Włodzimierza Korcala
Zofii Molenda
Stefana i Stefanii Wesołowicz
Józefa i Marii Turek
Krystyny Mucha
Franciszka Bocheńskiego
Eugeniusza Głąb Zofii Wójs
Franciszka i Ludwika Gajkowskich
Józefa i Mari Turek
Jana i Bronisławy Żarowskich
Mieczysława Żarowskiego Małgorzaty córki
Agnieszki i Wojciecha Rusek
Wandy Błażusiak
Józefa i Wiktorii Niemiec
Władysława Niemca
Karola i Anny Dutka
Józefa i Emilii Kowalik
Stanisławy Skoczeń
Karoliny Podobińskiej Zofii córki
Jana Błażusiaka
Edwarda Podobińskiego Marii żony
Zygmunta Lewandowskiego
Józefa Jagielskiego Antoniny żony
Stefana Kantora
Mariana Wrony Marii żony
Tomasza Wrony
Wojciecha Stawiarskiego Salomei żony Tadeusza syna
Elżbiety Władysława i Józefa Jurek Tadeusza Turskiego Janiny żony
Stefanii Marii Stanisława Turskich
Władysława Jurek Elżbiety żony
Stanisława Zenona i Antoniego Głąb
Marii i Józefa Baczyńskich
Julii Władysława i Leona Tabaszewskch
Sabiny Aleksandra i Jana Naglak
enz Władysława Śliwy
Jakuba Głąb Wiktorii żony Wiktorii córki
Józefa Śliwy Bronisławy żony i ich dzieci
Zmarłych z rodzin Głabiów Oleksyków i Semlów
Małgorzaty Grochot
Wandy Błażusiak
Józefa Niemca Wiktorii żony
Władysława Niemiec
Karoliny Podobińskiej Zofii córki
Józefa Hotlosia Stefani żony Marka wnuka
Wacława Hotlosia Wiktorii żony
Jana Turskiego Anny żony
Jakuba Jurka Julii żony
Aleksandra Kwaśnika Bronisławy żony
Stanisława Józefa i Wiktorii Danek
Jana Julii i Jerzego Michalik
Janiny Molinek
Bogumiły Niedźwiedź
Karola Wrony Walerii żony
Jana Niemca Wiktorii żony i zmarłych z rodzin Wronów Jurków Niemców Tokarzów
Adama Górskiego Eleonory żony
Stanisława Kasprzyka
Jana Szafrańskiego Tekli żony Ludwiki córki
Jana Górskiego Marii żony
Danuty Kołodziej
Bronisława Pancerza
Stanisława i Kazimiery Grygiel
Rozalii i Jana Nowak
Barbary i Jana Nowak
Stefanii Wiktorii i Pawła Ślipek
Małgorzaty i Ludwika Baczyńskich
Kazimierza Lacha Marii córki
Mieczysława Brzóski Anny żony
Janiny Wrona
Jana Tumidajskiego Anny żony
Pawła Tumidajskiego Józefy żony
Michała Budzyn Zofii żony
Andrzeja Wrony Julii żony
Kazimierza Wrony
Mariana Forystka Janiny żony
Zygmunta Ruska Julii żony Jana i Franciszka syna
Krystyny Ligęza
Stanisława Szafrańskiego Izabeli żony Sławomira syna
Janiny Żarowskiej
Franciszka Grygla Genowefy żony
Zofii Oślizło Jerzego syna
Anny i Rudolfa Gniadek
Marii i Aleksandra Golonka
Franciszka Włodarza
Józefa Apolonii i Stefana Durałek
Janiny i Stanisława Łatki
Sylwestra Gawrońskiego
Jana i Aleksandry Gawrońskich
Leszka Gawrońskiego. Wojciecha i Genowefy Król
Jana Sternala Wiktorii żony Alfredy córki Józefa męża
Józefa Sternala Marii żony Mieczysławy córki Andrzeja syna
Kazimierza Głąbia
Władysława Lewickiego Zofii żony Stanisława i Jana syna
Natalii Lewickiej
Aleksandry i Władysława Łatków i zmarłych z rodziny
Julii i Pawła Wronów Mariana syna i zmarłych z rodziny
Władysławy Job Janusza syna
Sabiny Borowik
Jana Cygnarowicza Julii żony Adama syna Zofii córki
Stanisława Zielenia Wandy żony Marii córki
Zofii i Jana Ciwińskich
Kazimierza Głąb
Mieczysława Kolata Wiesław syna
Franciszka i Heleny Kolat
Antoniego i Joanny Krzyżak i zmarłych z rodzin Kolatów i Krzyżaków
Emilii Sowa
Bronisława Forystka Janiny żony
Jana Jurek Aleksandry żony Władysława syna
Wojciecha Lesława Marii Krystyny Stefani Stanisławy Marii Pociecha
Stanisława Pacha
Jana Ślipka Helen y żony Franciszka syna
Jakuba Drogoś Julii żony
Jana Ślipka Apoloni żony
Eugeniusza Głąb
Szczepana Głąbia Anny żony
Józefa Turka Marii żony
Krystyny Mucha
Ignacego Danka Albiny żony Stanisława i Zbigniewa syna
Franciszka Pachuta Marii żony Tadeusza Jana Józefa syna
Bronisława Pacuły
Bogusława Bukowiec
Joanny Świątek
Krystyny Grygiel
Leszka Szado
Józefa Karwaneckiego Zofii żony
Wojciecha Zająca Wiktorii żony Józefa syna
siostry Marii Kancji Zając
Antoniego Nowaka Józefy żony
Alojzego Nowaka Stanisławy żony
Franciszka Gajkowskiego Ludwiki żony Krystyny córki Jana syna
Eugeniusza Wojtaczki Anieli żony Krystyny córki Stanisława syna
Karoliny Zięba
Józefa Włodarza
Zofii Kosteckiej
Pawła Wojtaczki
Jana Zofii Zdzisława Ciwińskich
Krystyny i Stanisława Wojtaczki
Bronisława Furtka Wiktorii żony Andrzeja syna
Janusza Ćwika
Jana Kantego Janisa Zofii z. Mieczysława syna
Stanisława Ćwika
Ireny i Juliana Prusak
Kazimierza Zielenia Daniela wnuka
Stanisława i Alicji Kwarcińskich
Kazimierza Kwarcińskiego i zmarłych z rodzin Zieleniów Kwarcińskich Langerów Wójcików
Ksyna Józefa Pyrka
Stanisława Bulady
Ludwika Gawrońskiego Heleny żony
Adama Ruska
Józefa Bulandy
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Heleny Wilk
Antoniego Wilka Leokadii żony
Edwarda Wilka – Stanisława Wilka Franciszki żony
Wojciecha Wysowskiego Zofii żony
Stanisława Kantora Stanisławy żony
Jana Gada Stefanii żony Józefa syna
Jakuba Gada Eleonory żony
Bronisławy Gad
Jana Gawrońskiego Aleksandry żony Leszka syna
Leszka Barana
Sylwestra Gawrońskiego
Stanisława Marii Franciszka Król
Jana Kociołka Katarzyny żony
Józefa Wilka Ludwiki żony
Stanisława Wilka Franciszki żony
Józefa Sowy Julii żony
Bronisława Furtaka Wiktorii żony
Andrzeja Furtaka
Józefa Walkiewicz
Jana Gada Stefanii żony Józefa syna
Władysława Wilka Eleonory żony Bronisława syna
Heleny Wilk
Jakuba Gada Eleonory żony
Bronisławy Gad
Stanisława Jurka Anny żony
Jana Olszyńskiego Krystyny żony Stanisława syna
Władysława Olszyńskiego Bronisławy żony
Jana Cygnarowicza Julii żony i zmarłych z rodziny
Piotra Brzóski Magdaleny żony Józefa syna i zmarłych z rodziny
Stanisława Kuzery Marii żony Andrzeja syna
Franciszka Sowy Marianny żony Marii Sęk
Leszka Barana
Jana Dadały Marii żony
Marii i Stanisława Miłkowskich
Marii Józefa Piotra Krystyny Raróg
Romana i Roberta Cepielik i zmarłych z rodzin Zająców Brzósków Olszyńskich Cięciwów
Antoniego i Franciszka Miłkowskich
Marii Śliwa
Klementyny Sawaryn
Marii Władysława Kasprzyk
Marii i Gabriela Bernackich
Zofii Pawła Anny Weroniki Franciszka Kasprzyk
Marii i Romana Kasprzyk
Marii i Jana Kantego Woźniak Eleonory i Leona Szafrańskich
Haliny Waniowskiej
Stanisławy Kaczkowskiej
Mariana Huszban
Władysława i Bronisławy Furtak
Marii i Stanisława Smołkowskich Jana syna
Jana i Marii Brzóska i ich dzieci
Jana i Zofii Pulit i ich dzieci
Sylwestra Gawrońskiego
Stanisława Pacha
Franciszka Ślipka i zmarłych z rodzin Pachów i Mokrzyckich
Marii i Włodzimierza Gad – Stefanii i Henryka Gad
Julii i Józefa Sowa
Marii i Józefa Jędrzejowskich
Wiktorii i Jana Feć
Józefa Homoncika
Edwarda i Wandy Mędoń
Anny i Władysława Jaworeckich
Katarzyny i Janiny Kolat
Agaty i Wawrzyńca Drogoś
Zofii i Jana Jaworeckich Zofii córki
Jana Kolasińskiego
Tadeusza i Tomasza Szczechowicz
Antoniego i Bronisławy Liptak Kamila wnuka
Marii i Franciszka Nowak
Wojtka Szczechowicza
Wojciecha i Julii Szczechowicz i zmarłych synów i wnuków
Wiktorii i Józefa Bulanda
Władysława Bulandy Bożeny Bielewicz
Heleny Zachariasz
Anny i Władysławy Łatka Stanisława syna
Anastazji i Jana Brzóska
Stefanii i Piotra Bulanda
Jana Barana
Wojciecha i Józefy Jurek
Jana Jurka Wojciecha i Pawła syna Marii i Anny córki
Jakuba Głąb Wiktorii żony i Wiktorii córki
Bożeny Bielewicz
Stanisława i Grzegorza Bielewicz
Bronisław Liwy
Zofii Semla
Edwarda Mróz
Jana Nowaka
Józefy i Stanisława Danek
Marii i Józefa Mróz
Władysława i Bronisławy Olszyńskich
Krystyny i Jana Olszyńskich Wiktorii i Jana Piątkowskich
Jana i Marii Kantor
Amalii Mucha
Stefana i Heleny Dutkowskich Piotra Janusa
Tadeusza i Józefy Wysopal
Jana i Marii Brzóska Zofii i Jana Jaworeckich
Jana i Marii Brzóska
Karoliny i Jana Jurek
Józefy i Jana Łatki
Piotra Michalika
Andrzeja Pietruchy
Jana i Brygidy Pietrucha
Stanisława i Wandy Zięba
Katarzyny Marii Sebastiana Juliana Jana Matusik
Rozalii Jaworeckiej
Danuty Liro